Is dit nieuws?

Dit blog is gesloten. Er is een nieuw Is Dit Nieuws?-blog gestart. Lees dat hier.

Bericht: boodschappen fors duurder door milieuschade
Brengen we niet omdat: Voorbarige berichtgeving

Toelichting: Boodschappen worden in de toekomst “fors duurder” door het doorberekenen van de maatschappelijke kosten van voedsel aan de klant, meldden verschillende media dinsdag. Het nieuws is gebaseerd op onderzoek dat ABN Amro heeft gepubliceerd. De kosten voor het gebruik van grondstoffen, vervuiling van het milieu en gevolgen voor de volksgezondheid zullen in de toekomst vaker worden verrekend met de kosten van ons voedsel, verwacht de bank. Hetzelfde geldt overigens voor de baten: gezond eten leidt tot besparingen op de zorg.

Het ABN-onderzoek richtte zich (anders dan de berichtgeving doet vermoeden) niet op de vraag óf die kosten doorberekend zullen worden, noch op de vraag wat de impact van die eventuele doorberekening op de prijzen in de supermarkt zou zijn. De bank keek vooral naar de bereidheid van consumenten om meer te betalen.

Een beeld van mogelijke prijsstijgingen geeft de bank in dit onderzoek voor slechts één product: bloemkool. Een hectare land met niet-biologische bloemkool erop kostte de samenleving voor een teeltjaar 681 euro. Biologische bloemkool kostte volgens de onderzoekers veel minder, 360 euro. Die kosten zijn afhankelijk van de omstandigheden per teeltjaar. Ze kunnen bovendien mogelijk gedrukt worden bijvoorbeeld door andere zaden te gebruiken, of doordat (in het geval van de biologische teelt) in de toekomst de gezondheid van bodem verbetert.

Bericht: Minderjarige wacht langer met alcohol

Brengen we niet omdat: Nieuwsontwikkkeling is onvoldoende onderbouwd

Toelichting: Jongeren zouden later beginnen met drinken, mede doordat de minimumleeftijd voor alcoholverkoop in 2014 is verhoogd van zestien naar achttien jaar. Vergeleken met 2003 zijn jongeren in 2015 gemiddeld ruim één jaar ouder als zij voor het eerst alcohol drinken (12,0 jaar versus 13,2 jaar).

Voor 13-, 15- en 16-jarigen is er geen opvallende trendbreuk, want in de afgelopen tien jaar daalde het percentage jongeren dat voor het eerst alcohol drinkt. Maar voor de leeftijdscategorieën 12 en 14 jaar is juist het tegenovergestelde het geval: daar hebben meer jongeren voor het eerst alcohol genuttigd, blijkt uit het meest recente onderzoek in september van het Trimbos-instituut, de Universiteit Utrecht en het Sociaal en Cultureel Planbureau (pdf). Ook valt niet te zeggen wat de invloed van de verhoging van de minimumleeftijd voor alcoholverkoop is geweest op het consumptiegedrag van minderjarigen, meldt het Trimbos Instituut.

Bericht: Politie gaat vaker dna overleden verdachten afnemen door nieuwe richtlijn
Brengen we niet omdat: Geen trendbreuk

Toelichting: De suggestie wordt gewekt dat de politie meer mogelijkheden krijgt om DNA-onderzoek te doen, maar dat is niet het geval. De regels hiervoor worden niet uitgebreid, maar enkel in de werkinstructie verduidelijkt aan de politie - zo laat het Openbaar Ministerie weten. Procedureel is er niets veranderd.

Juridisch is het al langer toegestaan om DNA af te nemen van overleden verdachten. Dit wordt nog steeds per geval bekeken. De officier van justitie gaat hier vooralsnog over; de politie beslist dus niet zelf of DNA bij een overleden verdachte mag worden afgenomen.

Bericht: Nieuwe behandeling voor patiënten diabetes type II
Brengen we niet omdat: Meer onderzoek nodig

Toelichting: Deze interessante, experimentele techniek is onderzocht in een verkennende studie, bij vijftig proefpersonen. Het is onbekend wat de effecten op enige termijn zijn. En het is waarschijnlijk alleen geschikt voor een kleine groep diabetes type-II-patiënten die op het punt staat over te gaan van pillen slikken naar insuline spuiten. Er is geen enkele reden om te suggereren dat dit voor alle diabetes-type-II-patiënten op afzienbare termijn een oplossing zal zijn. Daarnaast zijn de resultaten gepresenteerd op een congres, maar nog niet in een (peer reviewed) wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd. Om deze redenen vinden we het nog te vroeg om over deze nieuwe techniek te berichten.

Bericht: Oudste wrak ter wereld gevonden in Zwarte Zee

Brengen we niet omdat: Campagnejournalistiek

Toelichting: Het is onduidelijk wanneer de ontdekking precies is gedaan. In 2017 maakte de University of Southampton al bekend dat er scheepswrakken in de Zwarte Zee waren gevonden uit de vierde of vijfde eeuw voor Christus. De aanleiding voor Britse kranten om er nú over te schrijven lijkt de première van een documentaire die dinsdag in het British Museum wordt vertoond. Daarnaast zijn er oudere scheepswrakken dan deze bekend, zoals het Khufu-schip dat in de pyramides van Gizeh is gevonden en een Bronstijdboot die werd gevonden bij Dover.

Bericht: Oudere zzp'ers in de bouw zijn vaak onverzekerd
Brengen we niet omdat: Ingestoken door belangenvereniging

Toelichting: Meerdere media brengen het nieuws dat amper een derde van de bouwvakkers zich voldoende verzekert en dat vooral 45- plussers dat niet doen. De problematiek van zzp'ers in de bouw die zich niet verzekeren is bekend. De enquête waarop de berichten gebaseerd zijn, is echter afgenomen door een belangenvereniging die adverteert met verzekeringen voor diezelfde zelfstandigen. Actuele CBS-cijfers over het aantal zzp'ers in de bouw met of zonder een verzekering zijn er niet.

Bericht: Wonen naast geitenhouderij verhoogt risico op longontsteking
Brengen we niet omdat: Was al bekend

Toelichting: Het meest recente rapport van het RIVM bevestigt de conclusies van eerder onderzoek - eveneens door het Rijksinstituut uitgevoerd. Net als bij het vorige onderzoek kan het RIVM nog niets zeggen over de oorzaak van het verband tussen geiten en longontsteking. Zodra daar meer over bekend wordt, zou dat een reden kunnen zijn om hier alsnog over te schrijven.

NRC heeft vorig jaar, bij het verschijnen van het eerste onderzoeksrapport, aandacht besteed aan de relatie tussen geitenhouderij en longontsteking, en welke gevolgen dat heeft voor de veeteelt. Dat is hier te lezen.

Bericht: Defensie trekt 250 miljoen tot 1 miljard euro uit om munitie te kopen

Brengen we niet omdat: Was al bekend

Toelichting: In de Defensienota, die in maart 2018 is gepubliceerd, stond al dat het ministerie 250 miljoen tot een miljard euro zou uittrekken om munitievoorraden aan te vullen. Dit is weer een logisch gevolg van de belofte in het coalitieakkoord: kabinet-Rutte III trekt jaarlijks anderhalf miljard euro extra uit voor de krijgsmacht.

Maandag publiceerde het ministerie een persbericht over de munitievoorraden, waarna verschillende media het bericht overnamen. Dit is een techniek die ministers vaker hanteren: (positieve) veranderingen die al waren aangekondigd, opnieuw onder de aandacht brengen middels een Kamerbrief, persbericht of andersoortige aankondiging.

Bericht: Politie beboet appende bestuurders vanuit touringcar

Brengen we niet omdat: Geen opvallende trendbreuk

Toelichting: De politie heeft in het oosten van Nederland drie dagen vanuit een touringcar snelwegen gecontroleerd. Zo werden zeker 700 bestuurders gesnapt, ruim 460 waren aan het bellen of appen achter het stuur. In totaal deelden agenten voor ruim honderdduizend euro aan boetes uit.

Het is niet voor het eerst dat de politie met een touringcar een dergelijke controle uitvoert. In april gebeurde dat ook al, toen werden in Overijssel en Gelderland zo'n 440 chauffeurs aan de kant gezet en beboet. Ook in juni controleerden agenten snelwegen vanuit een touringcar in het oosten van het land.

Overigens werden in 2017 in totaal 9.223.477 verkeersboetes uitgeschreven, afgerond 25.270 per dag.

Bericht: Kabinet komt met campagne tegen nepnieuws

Brengen we niet omdat: Voorbarige berichtgeving

Toelichting: Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) zei in de Tweede Kamer dat in aanloop naar de verkiezingen volgend jaar (voor de Provinciale Staten in maart en het Europees Parlement in mei) mogelijk een "bewustwordingscampagne" komt tegen nepnieuws. Regeringspartijen CDA en D66 hadden daar om gevraagd. Hoe dat er precies uit gaan zien, is echter nog niet bekend. Ollongren wil voor het einde van het jaar met een voorstel komen. Wij wachten dat voorstel af.

Wij schreven vorige maand in een serie over nepnieuws hoe Den Haag tot nu toe omgaat met de aanpak van desinformatie: Meer woorden dan daden over nepnieuws in Den Haag

Update 13 december 2018: Minister Ollongren heeft bekendgemaakt dat er vanaf februari inderdaad een campagne komt tegen nepnieuws, in aanloop naar de provinciale verkiezingen in maart en tot en met de Europese verkiezingen van 23 mei. Lees hier ons bericht daarover.

Bericht: Uitbarsting Vesuvius die Pompeï vernietigde, was waarschijnlijk twee maanden later

Brengen we niet omdat: Was al bekend

Toelichting: De vernietiging van Pompeï door een uitbarsting van de vulkaan Vesuvius was waarschijnlijk niet op 24 augustus in het jaar 79, maar in oktober van dat jaar. Dus twee maanden later dan tot nu toe gedacht werd, schrijven meerdere media na 'een ontdekking' door archeologen. Dat is in 2006 echter ook al gesuggereerd op basis van de vondst van muntschatten, schrijft historicus en NRC-medewerker Jona Lendering op zijn blog. Bovendien: "Het maakt voor de bestudering van zo’n archeologische vindplaats niet zo heel veel uit. Belangrijk is het dus niet en nieuws is het dit keer dus ook al niet." En tot slot: de ontdekking van de graffiti is nog niet in een wetenschappelijk tijdschrift beschreven. Dat maakt het moeilijk de vondst op wetenschappelijke merites te beoordelen.

Bericht: Top-dj's verdienen ruim half miljoen per week
Brengen we niet omdat: niet-gedegen onderzoek / ingestoken door commerciële partij

Toelichting: Het onderzoek zegt niets over de sector als geheel, maar geeft op zijn best een overzicht van de absolute top van de markt.

Daarnaast zijn de cijfers over de verdiensten van dj's niet nieuw - de gegevens uit het onderzoek komen uit een artikel van zakenblad Forbes dat in juli werd gepubliceerd. Dat de uitkomsten nu worden gepresenteerd is niet geheel toevallig: woensdag is de start van het Amsterdam Dance Event. Het radiostation dat het onderzoek uitvoerde is een van de officiële mediapartners van het dancefestival.

Bericht: Bier wordt duurder door klimaatverandering
Brengen we niet omdat: voorbarige conclusie

Toelichting: Bij verschillende media valt te lezen dat bier aanzienlijk duurder wordt door klimaatverandering. Hoewel wij onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering van groot belang vinden, is onze wetenschapsredactie terughoudend met het brengen van modelstudies als deze. Een modelstudie presenteert een bandbreedte en voorspelt gevolgen, waarmee vervolgens beleid kan worden gemaakt. Voor wetenschappers bijzonder nuttig, maar in veel media verdwijnt de nuance vaak.

In dit specifieke geval zijn de conclusies natuurlijk niet alleen afhankelijk van klimaatmodellen, maar ook van modellen van gewasopbrengsten en voorspelde prijsontwikkelingen - zoals bijvoorbeeld accijns op alcohol.

Bericht: Gemeenten volgen minstens 160 geradicaliseerde moslims
Brengen we niet omdat: Niet-gedegen onderzoek

Toelichting: Het nieuwsbericht is gebaseerd op een incomplete inventarisatie. De 25 gemeenten die sinds 2015 jaarlijks extra geld ontvangen voor zogenoemde persoonsgerichte aanpak, zijn gevraagd naar cijfers over het aantal "van radicalisering verdachte personen per gemeente". Slechts negen van deze gemeenten hebben daadwerkelijk cijfers verstrekt, waarvan een aantal ook nog eens geen specifieke getallen wilde delen. Een van deze gemeenten is Den Haag, waar vermoedelijk veel geradicaliseerde personen wonen. De gemeente spreekt alleen van "enkele tientallen". Het aantal mensen dat in de gaten gehouden wordt, ligt vermoedelijk dus vele malen hoger.

Bericht: Suiker en zoetstof zijn giftig voor darmen
Brengen we niet omdat: Niet-gedegen onderzoek

Toelichting: In het onderzoek wordt beschreven in welke doses zoetstoffen schadelijk kunnen zijn, maar over gifstoffen schrijven de onderzoekers niets. Ook zijn de conclusies over de schadelijkheid van suiker niet nieuw. De onderzoekers vermelden zelfs dat wat ze vonden gelijk was "aan de gevonden informatie in de wetenschappelijke literatuur".

Vorige week gaven NRC-redacteuren Martine Kamsma en Wim Köhler antwoord op zeven vragen over hoe slecht zoetstof is voor je darmen.

Bericht: Knieoperatie meestal onnodig
Brengen we niet omdat: Niet-gedegen onderzoek

Toelichting: Mensen met een gescheurde meniscus worden vaak geopereerd. Volgens het bericht van ANP dat werd overgenomen door verschillende media is dit meestal onnodig omdat gewoon fysiotherapie net zo effectief zou zijn. We pakten het onderzoek erbij: Effect of Early Surgery vs Physical Therapy on Knee Function Among Patients With Nonobstructice Meniscal Tears. Allereerst valt op dat het alléén gaat over patiënten met een scheur in hun meniscus die het gewricht niet blokkeert. Het gaat dus vooral om gevallen van slijtage aan het kraakbeen. Dit blijkt ook uit de onderzoekgroep: mensen van 45 tot 70 jaar oud. Uit de conclusie blijkt vervolgens dat fysiotherapie in deze gevallen “niet slechter” is dan operatie, dus niet "onnodig". Tot slot is fysiotherapie goedkoper dan operatie, de conclusie heeft dus ook een financiële drijfveer. Omdat de conclusies niet overeenkomen met de stellingname van het bericht betreft het één zijde van een wetenschappelijke discussie.

Bericht: 'Nederlanders gaan 700 euro extra betalen aan vaste lasten'
Brengen we niet omdat: Ingestoken door commerciële partij

Toelichting: Het cijferwerk waarover diverse media dinsdagochtend schrijven is afkomstig van een vergelijkingssite, die dat op eigen initiatief uitbracht en mogelijk een commercieel belang heeft bij publicatie. Omdat we geen inzicht hebben in de manier waarop het onderzoek is verricht, kunnen we niet veel zeggen over de betrouwbaarheid ervan. Belangrijker is dat we een commerciële partij op deze manier niet geschikt achten als bron voor een nieuwsbericht.

Het grootste deel van de lastenstijging valt volgens het bericht overigens te verklaren door verhoogde energie-heffingen uit de Miljoenennota. Daar schreven we vorige week dit vragenstuk over: Waarom de energierekening omhoog gaat.

Bericht: veel webwinkels ongeschikt voor slechtzienden
Brengen we niet omdat: geen opvallende trendbreuk

Toelichting: in 2016 werd al duidelijk dat webwinkels hun toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden niet op orde hadden. Het College voor de Rechten van de Mens concludeert dinsdag dat er nog steeds geen verandering is opgetreden. Ook vorig jaar trok het College aan de bel, toen schreven we er dit nieuwsbericht over: 'Nederland doet niet genoeg voor gehandicapten'

Bericht: Minister Bruno Bruins wil misschien regels voor bloed- en weefseldonaties door homoseksuelen versoepelen

Brengen we niet omdat: voorbarige berichtgeving

Toelichting: Een man die in de afgelopen twaalf maanden seks heeft gehad met een andere man mag geen bloed of weefsel doneren in Nederland. Minister Bruins (Medische Zorg en Sport, VVD) wil dit misschien veranderen. Echter, hij wil eerst afwachten hoe de verandering in het beleid in Denemarken uitpakt. Hier wordt de uitsluitingstermijn verkort naar vier maanden. Totdat de resultaten binnen zijn, is onduidelijk in hoeverre de regels in Nederland daadwerkelijk zullen veranderen.

Bericht: Screening op longkanker kan veel levens redden
Brengen we niet omdat: Niet-gedegen onderzoek

Toelichting: De discussie over longkankerscreening wordt al jaren gevoerd. Het nut van een dergelijk onderzoek wordt betwist. Hoewel uit onderzoek blijkt dat de screening leidt tot minder doden door longkanker, is niet (overtuigend) bewezen dat ook minder mensen sterven door andere doodsoorzaken, zoals hart- en vaatziekten. Hieraan overlijden de meeste rokers. Zonder een dergelijk bewijs zou een screening vermoedelijk te duur zijn.

Ook bestaat er geen consensus over hoe de screening aangepakt moet worden. Wetenschappers zijn het er bijvoorbeeld niet over eens bij welke leeftijd er moet worden begonnen en of behalve rokers ook ex-rokers gescreend dienen te worden.

Beslissingen over het opzetten van een screeningsprogramma worden pas genomen als de Gezondheidsraad hier een advies over uitbrengt. Als dit gebeurt, wordt het onderwerp concreter en dus relevanter om over te schrijven.

Bericht: 'Merkel komt niet naar staatsbanket met Erdogan'
Brengen we niet omdat: Geen opvallende trendbreuk

Toelichting: Angela Merkel neemt zelden deel aan staatsbanketten die de Duitse president bezoekende staatshoofden aanbiedt. Verschillende Duitse politici hebben voor het staatsbanket afgezegd, als protest tegen het autoritaire bewind van Erdogan. Melden dat ook Merkel niet aanschuift, wekt ten onrechte de indruk dat zij daarmee eveneens afstand van Erdogan neemt.

Haar afwezigheid is echter niets bijzonders. Ook bij het staatsbezoek van bijvoorbeeld de president van China, met wie Merkel goede betrekkingen onderhoudt, zat ze niet aan bij het staatsbanket. Erdogan zal tijdens zijn driedaagse bezoek aan Duitsland twee ontmoetingen met Merkel hebben.

Bericht: 'Een zesde huiseigenaren met aflossingsvrije hypotheek spaart te weinig'

Brengen we niet omdat: Geen opvallende trendbreuk

Toelichting: Toezichthouder DNB waarschuwt al langer dat Nederlandse huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek te weinig sparen. Daar schreven we in oktober 2017 dit bericht over.

Bovendien is dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van een commerciële partij, die daar mogelijk voordeel bij kan hebben. Daarom brengen we dit niet.

Bericht: doden door kanker na orgaantransplantatie
Brengen we niet omdat: geen opvallende trendbreuk

Toelichting:
Een donor met kanker kan ongedetecteerde uitzaaiingen in zijn of haar organen hebben. Je kan ervoor kiezen geen organen van kankerpatiënten te transplanteren, maar wegens het donortekort wordt dat toch gedaan. Omdat het om een bekend transplantatierisico gaat nemen we dit niet als nieuwsbericht mee.

Bericht: bijna helft Nederlanders snapt contracten niet
Brengen we niet omdat: campagnejournalistiek

Toelichting: Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van een juridisch dienstverlener, die mogelijk een belang heeft bij de uitkomst. Als een onderzoek wordt gedaan op aanvraag van een onafhankelijke partij is het relevant om mee te nemen. Om die reden nemen we het niet mee.

Bericht: Onderzoekers vinden scheepswrak HMB Endeavour
Brengen we niet omdat: Voorbarige berichtgeving

Toelichting: De aanname wordt gedaan op basis van houtsoort en afmeting. Volgens onderzoekers kan pas met zekerheid worden vastgesteld of het om de Endeavour gaat, zodra het wrak is geborgen. Het is dus nog niet zeker dat het om het beroemde schip van James Cook gaat - we wachten met een bericht tot de bergingswerkzaamheden zijn voltooid.

Correctie: Het gaat om het schip van James Cook, niet van Thomas Cook. Dat is hierboven aangepast.

Bericht: Advocaat Jos B.: het OM heeft geen zaak
Brengen we niet omdat: Voorbarig nieuws

Toelichting: Het is het woord van de advocaat tegenover dat van het Openbaar Ministerie. We wachten met onze berichtgeving op de inhoudelijke behandeling van de zaak, die donderdag van start gaat. Dan komen beide partijen met hun argumenten.

Bericht: Kindersterfte sinds 1990 wereldwijd meer dan gehalveerd
Brengen we niet omdat: Geen opvallende trendbreuk

Toelichting: Unicef publiceerde cijfers over kindersterfte. Die verschillen weinig van de cijfers die precies een jaar geleden werden gepubliceerd. Toen brachten we dit bericht over het rapport over kindersterfte.

Bericht: 'Belastingdeal Shell is in strijd met EU-regels'
Brengen we niet omdat: Voorbarige berichtgeving

Toelichting: Europarlementariër Paul Tang (PvdA) betoogde dit maandag. Hij heeft aangekondigd vragen te stellen aan de Commissie. We wachten met berichtgeving totdat de Europese Commissie deze vragen ook binnen heeft en aankondigt een onderzoek te starten naar de zaak. Vooralsnog doen ze dit niet.

Bericht: Binnen een jaar een bloedtest voor alzheimer
Brengen we niet omdat: Niet-gedegen onderzoek

Toelichting: “Binnen een jaar bloedtest alzheimer beschikbaar”, luidde de kop van een persbericht van de Amsterdamse academische ziekenhuizen dat vrijdagmiddag binnenkwam. De nieuwe hoogleraar neurochemie Charlotte Teunissen voorziet dat er binnen een jaar een test zal komen waarmee amyloïd in het bloed kan worden aangetoond. Het is een voorspelling, maar of die test er ook inderdaad zal komen, is nog de vraag. Er is nog geen wetenschappelijke publicatie over. Bovendien is nog onduidelijk welke rol dat eiwit precies speelt in de ziekte. Dat betekent dat een test waarmee amyloïd in het bloed wordt aangetoond nog niet een-op-een aantoont dat iemand alzheimer heeft of krijgt.

Er zijn nog te veel onzekerheden voor een bericht, zelfs al was het een toekomstperspectief opgetekend uit de mond van een goed geïnformeerde hoogleraar. Gezien de emotie die alzheimer oproept bij patiënten en hun omgeving, is het des te belangrijker hierover voorzichtig te berichten.

Bericht: NS wil de treinreis naar Berlijn terugbrengen tot vier uur
Brengen we niet omdat: Geen opvallende trendbreuk

Toelichting: Met de trein naar Berlijn duurt veel te lang, zegt de NS al jaren. Vier uur is het doel, meldden verschillende media maandag. Nu duurt het nog 6 uur en 22 minuten. Of het wel sneller kán en hoe dat dan praktisch ingevuld moet worden, blijft echter nog onduidelijk. Allerlei partijen, waaronder ook de Duitse spoorwegen, moeten nauwer samenwerken en aanpassingen maken in onder meer de dienstregeling. Die afspraken moeten nog altijd vorm krijgen. Tot die tijd is dit niet meer dan een bevestiging van een ambitie die we al kennen.

Bericht: Overheid wist in 2016 al van mogelijke meningokokken uitbraak
Brengen we niet omdat: Eenzijdig ingestoken

Toelichting: De Nederlandse overheid had al in de herfst van 2016 serieuze aanwijzingen dat er vaccins moesten worden aangeschaft tegen meningokokken type-W, schreef De Volkskrant vrijdag. Maar pas in september 2017 ondernam minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) actie, en besloot dat er een inhaalvaccinatie nodig was die de verspreiding van meningokokken W zou kunnen temperen. Eerder beslissen tot vaccineren had levens kunnen redden, concludeert de krant.

NRC besloot echter dit niet te brengen. Uitbraken van ziekten zijn grillig en per land verschillend, en het is daarom lastig voor het RIVM om precies te voorspellen op welke schaal een infectie zich zal verspreiden. Pas in de loop van 2017 werd duidelijk dat het aantal besmettingen met meningokokken W in Nederland steeg, en toen hebben het RIVM en Schippers meteen doorgepakt.

En ja, als er al een jaar eerder was begonnen met vaccineren waren er mogelijk minder mensen overleden aan meningokokkenziekte. Maar als dan was gebleken dat de epidemie van W toch niet doorzette, had het RIVM het verwijt gekregen dat het onnodig vaccins had ingekocht. Dat is het instituut al eerder overkomen toen het op grote schaal de virusremmer Tamiflu inkocht, en de Mexicaanse griep waartegen het bedoeld was inmiddels alweer was overgewaaid. Een extra complicatie met biologische producten zoals vaccins is dat de beschikbaarheid beperkt is. Het duurt een paar jaar voordat fabrikanten een voldoende groot productievolume hebben opgestart. De farmaceut wil ook niet met een onverkoopbaar vaccin blijven zitten en gaat dus pas opschalen als er uitzicht is op voldoende afname. Dat spel van vraag en aanbod heeft ook een vertragende werking op de snelle invoering.

Bericht: Arjen Kamphuis tien dagen na vermissing in Noorwegen nog gezien
Brengen we niet omdat: Nog niet bevestigd

Toelichting: Een getuige meldt dit aan een Noorse krant. De politie zegt meer tips te hebben gekregen over een persoon die op Kamphuis lijkt, maar kan het nog niet bevestigen. Ze zijn op zoek naar de getuige die de krant gesproken heeft. Wij wachten tot officiële bronnen het melden. Zo brachten we wel dat de politie in de zoektocht naar de Nederlander zijn kajak gevonden heeft.

Bericht: Achterstand vrouwen op arbeidsmarkt kost Nederland miljarden
Brengen we niet omdat: Niet-gedegen onderzoek

Toelichting: Wij schrijven geen nieuwsbericht naar aanleiding van dit onderzoek, omdat er alleen wordt gekeken naar de rol van de vrouw op de arbeidsmarkt. De rol van de man wordt niet meegenomen. Als mannen meer zouden werken zou dat ook een groot verschil maken.

Bericht: 'EU wil extreme inhoud op internet binnen uur verwijderd'
Brengen we niet omdat: Geen opvallende trendbreuk

Toelichting: Dit plan was in maart al aangekondigd. Bovendien moet er nog over gestemd worden, daarom wachten we met het bericht tot de stemming is geweest en er meer zeker is.