Opinie

Wat de vrouw moet doen

Frits Abrahams

Bij het Centraal Station van Amsterdam stonden een paar rekken met gratis boekjes van Jevoha’s Getuigen. Ook al ben ik geen groot liefhebber van dit fundamentalistische kerkgenootschap, toch kon ik de verleiding niet weerstaan om een boekje met de titel Wat leert de bijbel echt? mee te pikken. Niet veel later besefte ik dat deze bevlieging weleens grote gevolgen voor mijn huwelijk zou kunnen hebben.

Al op weg naar huis in de tram bleven mijn ogen haken aan hoofdstuk veertien, ‘Hoe u een gelukkig gezinsleven krijgt’. Zelfs iedereen die al een gelukkig gezinsleven heeft, weet dat er ook momenten zijn waarop hij of zij denkt: het zou nog wel iets gelukkiger mogen. Daarom niet gedraald als de mogelijkheid daartoe zich voordoet.

„Ook met echtgenotes hoort rekening gehouden te worden”, schreef de anonieme schrijver van het boekje. Ik was dat met hem (ik durfde te wedden dat het een man was) eens, al klonk de formulering wat zuinig, alsof hij in plaats van ‘echtgenotes’ ook best ‘huisdieren’ had willen noemen. Hij wees er verder op dat de bijbel vrouwen beschrijft als „een zwakker vat” die ‘eer’ moet worden toegekend. Ik hoopte dat de schrijver van mij als ervaringsdeskundige wilde aannemen dat niet álle vrouwen een zwakker vat zijn en dat ook de sterkere vaten ‘eer’ verdienen.

Maar verder heb ik dit hoofdstuk in een staat van grote gelukzaligheid zitten lezen, zozeer zelfs dat ik vergat de tram te verlaten bij mijn vaste halte. Ik kon het niet laten om soms op te kijken van mijn boekje en hard „Ja! Ja!” te roepen. Vroeger, toen er nog andere Nederlanders in de tram zaten, zou ik me daarvoor hebben geschaamd, maar met al die buitenlandse toeristen om je heen verleg je vanzelf de grenzen.

Wat deed mij zo juichen? Ik moet nu de vrome schrijver royaler aan het woord laten. Hier komt hij, als een geroepene.

„Onvolmaakte mannen maken fouten en zijn niet altijd een ideaal gezinshoofd. Wat moet een vrouw dan doen? Ze zal niet haar man kleineren of proberen zijn rol als hoofd over te nemen (cursivering door mij). Een vrouw doet er goed aan in gedachte te houden dat God veel waarde hecht aan een „stille en zachtaardige geest” (1 Petrus 3:4). Met zo’n godvruchtige houding zal ze het makkelijker vinden zelfs onder moeilijke omstandigheden onderworpenheid te tonen. De bijbel zegt ook: „De vrouw daarentegen moet diepe achting voor haar man hebben.” (Efeziërs 5:33, cursivering van mij.)

Toen ik eindelijk met een verdwaasd hoofd uit de tram was gestapt, kreeg ik grote haast om thuis te komen. Gelijk hebben is fijn, maar gelijk krijgen is fijner. „Moet je luisteren”, riep ik nadat ik de voordeur had open gestoten „eindelijk iemand die het goed onder woorden brengt!”

„Wát precies?” vroeg mijn vrouw met die akelige zakelijkheid waarmee Jehova’s Getuigen vroeger de voet tussen de deur zetten als je niet naar ze wilde luisteren. Ik antwoordde niet en begon de citaten voor te lezen die mij zo hadden getroffen. „Is dat alles?” vroeg ze toen ik uitgelezen was, „of staat er ook nog iets in over dat recente seksueel misbruik bij Jehova’s Getuigen?”

Ik hapte naar adem. Ik besefte opeens dat er ook echtgenotes zijn met wie je never nooit rekening moet houden.