Ook de papegaai drijft slim handel

Diergedrag Om een grotere beloning te krijgen ruilen papegaaien graag een voorwerp in voor voedsel. De buffons ara doet dit het slimst.

Buffons ara.
Buffons ara. Foto iStock

Papegaaien zijn in staat berekenend beslissingen te maken waardoor ze een zo hoog mogelijke beloning krijgen. Een groep ornithologen uit Duitsland, Spanje en Italië voerde tests uit met 31 papegaaien van vier verschillende soorten. De dieren konden voorwerpen ruilen voor voedsel en moesten daarbij ook keuzes maken tussen een kleine beloning nu, of een grotere beloning later. De meeste dieren bleken dat principe goed te snappen. De resultaten verschenen eind augustus in Scientific Reports.

Deze beloningstesten worden vaker gedaan. Diersoorten zoals chimpansees, kaketoes en honden blijken in staat voedsel van lage waarde te ruilen voor voedsel van hoge waarde.

De nieuwe studie is de eerste waarin papegaaisoorten oneetbare voorwerpen konden ruilen voor voedsel. Een betere opzet, omdat vogels de taak met hun snavel uitvoeren. Het vraagt meer van een dier om eten om te ruilen als ze het al in hun bek hebben. Via deze test wilden de ornithologen meer te weten komen over keuzegedrag bij wilde papegaaien. Hoe bepalen ze waar ze heen gaan en of een plek met bepaalde voedselsoorten het waard is om er te blijven?

Zonnebloempitten

De vier vogelsoorten in het experiment (de buffons ara, de blauwkeelara, de grijze roodstaartpapegaai en de blauwkopara) konden een metalen ring ruilen voor maïskorrels – het minst waardevolle voedsel. Een metalen haakje ruilden ze in voor begeerlijker zonnebloempitten en een plastic pijpje leverde de hoofdprijs: stukjes walnoot. Toen de dieren dat principe door hadden, kregen ze een aantal keuzes voorgeschoteld. Zo konden ze maïskorrels of het pijpje later weer inruilen voor walnoot. Om uit te sluiten dat de dieren een voorkeur hadden voor voorwerpen, konden ze bijvoorbeeld ook zonnebloempitten of de metalen ring kiezen.

Individuen van alle papegaaisoorten wisten de gunstigste keuze te maken en deden niet onder voor bijvoorbeeld chimpansees. De buffons ara, een van de grootste papegaaisoorten ter wereld, presteerde het beste. De grijze roodstaartpapegaai ging af en toe de mist in als de keuze bestond uit voedsel en een voorwerp van dezelfde waarde. Sommigen kozen het voorwerp, om dat later alsnog in te ruilen voor het voedsel. De wetenschappers denken dat dit komt omdat deze dieren graag met voorwerpen spelen. En vanuit dat opzicht is de keuze voor het voorwerp best slim. Zo kunnen ze én spelen, én eten.