Juncker: terroristische boodschappen moeten binnen uur offline

Staat van de Unie De Commissievoorzitter wil dat er boetes komen voor bedrijven die terroristische boodschappen langer dan een uur op een site laten staan.

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker tijdens de Staat van de Unie-speech.
Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker tijdens de Staat van de Unie-speech. Foto Vincent Kessler / Reuters

De Europese Commissie komt met nieuwe Europese wetgeving die bedrijven noodzaakt om binnen één uur terroristische boodschappen offline te halen. Blijven ze in gebreke, dan riskeren ze flinke boetes. Dat stelde Jean-Claude Juncker deze woensdag voor in zijn laatste Staat van de Unie als voorzitter van de Europese Commissie.

Het voorstel maakt deel uit van de laatste reeks voorstellen van de Europese Commissie voor de verkiezingen voor een nieuw Europees parlement volgend jaar mei. Daarbij hoort ook het eerder aangekondigde voorstel voor het opbouwen van een Europese Grens- en Kustwacht tot een mankracht van 10.000 man in 2020. Volgens Juncker moet de bewaking van de buitengrenzen van de Europese Unie op termijn onder Europees toezicht komen te staan, in aanvulling op de nationale grensbewaking van de Europese buitengrenzen.

Met name de voortdurende pogingen van migranten via de Middellandse Zee Europa te bereiken – nu het vaakst via Italië en Spanje – leiden tot geregeld debat over kustbewaking tussen Europese landen, ook over kosten.

Asielagentschap

Volgens Juncker doet Europa er goed aan zich erop in te stellen dat migratie de komende jaren niet van de agenda zal verdwijnen. De Commissie wil de lidstaten en het Europees Parlement ook meekrijgen om in te stemmen met een sterker Europees asielagentschap. Nu is dat nog coördinerend, Juncker wil dat het ook zelf asielprocedures kan gaan afhandelen. Toegelaten asielzoekers moeten daarna verdeeld worden over Europa.

Lees ook: ‘Team-Juncker’ wist Europa geen nieuw elan te geven

De Staat van de Unie is de jaarlijkse rede van de voorzitter van de Europese Commissie over de toestand van Europa en de belangrijkste prioriteiten. Voor Juncker is het de vierde keer dat hij deze rede houdt, zijn laatste in de opmaat naar de Europese verkiezingen in mei 2019. Daarna vertrekt hij, maar aan het nalaten van een ‘erfenis’ wil hij zich deze woensdag niet wagen.

Migratie was ook de afgelopen jaren steeds een van de belangrijkste onderwerpen voor de Europese Commissie. Sinds de vluchtelingencrisis van 2015 is het uitgegroeid tot een Europees politiek hoofdpijndossier. Afspraken maken met Afrikaanse landen om migratie te voorkomen, zoals de Europese leiders in juni overeenkwamen, gaat tot nu moeizaam.

Stem in wereldpolitiek

Meer dan in voorgaande jaren besteedt Juncker deze woensdag in zijn Staat van de Unie aandacht aan de geopolitieke context. Het weinig multilaterale optreden van de Amerikaanse president Trump, terwijl partners als China en Japan dat wél willen, biedt volgens Juncker nieuwe kansen aan Europa om zijn stem in de wereldpolitiek te versterken. Voorwaarde is meer eenheid, volgens Juncker. Hij stelt onder meer voor unanimiteit voor Europese besluiten over het gemeenschappelijke buitenlandse- en defensiebeleid minder noodzakelijk te maken.

Volgens Juncker hebben de inwoners van Europa het afgelopen jaar meer waardering gekregen voor het geopolitieke belang van Europa. Hij vindt dat de lidstaten meer moeten doen om eenheid te smeden in kritische situaties, zoals op de Westelijke Balkan, waar de inmenging van buren instabiliteit bevordert.

Dit artikel is op 12-09-2018 om 14.01 uur geactualiseerd.