Groot deel bevolking is voorstander van ‘draagmoederbank’ voor ‘wensouders’

Door een onzer redacteuren

Een kind krijgen via het draagmoederschap kan in Nederland een kluif zijn. Om te beginnen moet een ‘wensouder’ zo’n barmhartige samaritaan vinden, terwijl het verboden is om publiekelijk een oproep te doen. Mensen die zelf geen kinderen kunnen krijgen, mogen alleen rondvragen in hun eigen kring. De overheid wil zo commercieel draagmoederschap voorkomen.

Maar onder een groot deel van de bevolking is wél draagvlak voor een instantie die draagmoeders en wensouders die elkaar niet kennen met elkaar in contact brengt. Uit een representatieve peiling onder het EenVandaag Opiniepanel dat deze woensdag wordt gepresenteerd in het tv-programma Hoe Bevalt Nederland, blijkt dat meer dan de helft van de 18.000 respondenten, die in juni een vragenlijst invulden, voorstander is van een ‘draagmoederbank’. Het is voor het eerst dat de steun voor zo’n systeem is onderzocht.

Roel Schats, hoofd voortplantingsgeneeskunde van Amsterdam UMC, pleit al jaren voor zo’n door de overheid gestuurde instantie. Schats: „In mijn praktijk zie ik regelmatig mensen met een medische indicatie voor draagmoederschap die niemand kunnen vinden.” Schats denkt juist dat het goed is om het draagmoederschap in Nederland te laten reguleren; nu gaan mensen met een kinderwens soms naar het buitenland, waardoor ze uit het zicht van de Nederlandse overheid verdwijnen. Het ligt niet voor de hand dat een draagmoederbank er snel gaat komen. Schats: „Voor het huidige kabinet met een groot aandeel van christelijke partijen heeft het waarschijnlijk geen prioriteit.”