Dit is de ergste jargontweet ooit

Japke-d. vraagt door Onderwijsbestuurder Thieu Kikken stuurde vorige week een tweet vol jargon. zag het even niet meer zitten.

Illustratie Tomas Schats

Ik ben wat gewend na al die jaren dat ik over leeg bestuursjargon en loze managementpraatjes schrijf, maar afgelopen week zag zelfs ík het even niet meer zitten. Toen stuurde Thieu Kikken, voorzitter van het college van bestuur van Stichting Onderwijs Midden-Limburg, een tweet die zó vol holle containerbegrippen stond, dat ik me de haren uit het hoofd trok.

Hij schreef: „Extra vergadering @VO_raad: met alle belanghebbenden werken aan balans tussen controle en vertrouwen door transparantie in verantwoording en versterken professionele cultuur.”

Op Twitter konden ze het ook amper geloven. „Deze tweet is zo leeg dat hij transparant is”, schreef iemand. Anderen vroegen of er wellicht ook nog een punt op de horizon was bepaald, of iets om te borgen, te co-creëren of te verbinden. „Wat een fantastische smoes”, zei een ander, „om met z’n allen de kroeg in te gaan en katjelam te worden.” Maar er was ook veel boosheid dat juist een bestuurder uit het onderwijs zoveel „managementbullshit” bezigde. Al die „vage taal helpt het onderwijs om zeep”, was de teneur. Gelukkig wilde Thieu Kikken best aan de telefoon uitleggen wat hij bedoeld had. Dat vind ik een compliment waard. Dapper ook. Je moet maar durven.

Dit was de ergste jargontweet die ik ooit heb gezien. Heeft u de reacties gelezen?

„Niet allemaal. Om sommige moest ik lachen, de persoonlijke aanvallen vond ik niet zo fijn omdat mensen een oordeel over me vellen terwijl ze me niet kennen.”

Maar het was ook zó vaag! Uw tweet werd een symbool van ál het bestuursjargon.

„Ik snapte het punt: het wás ook jargon. De gewone burger begrijpt dit niet. Dat heb ik zelf overigens ook als een wetenschapper over zwarte gaten praat. Zo was mijn tweet ook voor vakbroeders bedoeld. Maar inderdaad, je hebt een heel televisieprogramma nodig om dit uit te leggen. Ik wilde te veel in één zin.”

Juist in het onderwijs is heldere taal nodig.

„Ja, dat betreurde ik. Want juist ons bestuur is van het concrete beleid. We hebben er een managementlaag uit gesneden, we zijn veel met innovatie bezig en met bottom-up initiatieven, om samen met ouders het gebrek aan vertrouwen te lijf te gaan. Daar ging die tweet ook over, hoe je je als school verantwoordt. Maar dit was niet de juiste woordkeuze.”

‘Bottom-up’ en ‘innovatie’: maak het nou niet erger dan het al is.

„Haha ja, dat is waar.”

Waar ging de tweet over?

„Over een vergadering met de VO-Raad, de belangenvereniging van besturen in het voortgezet onderwijs. De aanleiding was de commotie rond de eindexamenfraude op het VMBO Maastricht. De VO-Raad wilde dat niet afdoen als incident, maar de vraag stellen hoe de sector zich beter kan verantwoorden bij ouders, leerlingen en de hele samenleving. Als er bijvoorbeeld geld op de plank blijft liggen bij besturen, of als het gaat over misbruikzaken of diplomafraude.”

Wat was die balans, waar u over twitterde?

„Mensen in het onderwijs willen vaak de ruimte om zelf te kunnen beslissen, maar je krijgt die ruimte pas als mensen je vertrouwen. Daarvoor moet je je aan de voorkant verantwoorden, helder maken wat je doet en waarom.”

Ieuw. ‘Aan de voorkant.’ U bedoelt: naar ouders en leerlingen?

„Ja. Op de website, in gesprekken, in het jaarverslag. Dat is dus die transparantie.”

Die ‘professionele cultuur’ was ook heel vaag. Dat kan toch ook van alles zijn.

„Dat is een cultuur waarin je elkaars verantwoordelijkheden en specialismes respecteert. Als ik bijvoorbeeld met de gemeente over een nieuw gebouw overleg, dan moeten docenten erop vertrouwen dat ik dat goed doe. Andersom vertrouw ik hén als ze voor de klas staan.”

Is er iets concreets uit de vergadering gekomen of was het alleen praten?

„Het was vooral bewustwording: samen oog krijgen voor dit thema. Een van de ideeën was bijvoorbeeld dat we bestuursleden die zich niet goed verantwoorden, kunnen royeren. Maar hoe we alles concreet invullen, daarover komt nog een vergadering in het najaar.”

Concreet is er dus niets besloten.

„Klopt. Maar je kunt niet alles in een lijstje vangen. Ik snap dat zoiets ook weer vaag overkomt, maar als ik iets gemerkt heb, ook weer afgelopen week, dan is het dat er zoveel mensen in het onderwijs werken die zich met hart en ziel inzetten, om onze jeugd een mooie toekomst te geven. We werken er keihard aan.”

Uw tweet deed die zaak weinig goed.

„Ja. Beeldvorming is heel belangrijk. Die spiegel is mij weer eens terecht voorgehouden.”

De jeuktweets van deze week