Ondergedoken Harbers toch overstag

De Haagse Stemming Vandaag praat de Tweede Kamer met experts over of kinderen op school genoeg bewegen. Schrijf je in om deze politieke nieuwsbrief per mail te ontvangen.

Het last minute besluit over Lili en Howick zorgt voor pijn in de coalitie. De VVD wil van haar senaatsvoorzitter af. En de Nederlandse bombardementen tegen IS worden wegens succes gestaakt.

KINDERPARDON: Vrijdag bevestigde staatssecretaris Mark Harbers (VVD) de beslissing om Lili (12) en Howick (13) te laten uitzetten naar Armenië, hij zou definitief geen gebruik maken van zijn discretionaire bevoegdheid. Zaterdag was hij toch om, de beroemde kinderen mogen na tien jaar in Nederland toch blijven. Uit een reconstructie van NRC blijkt wat er in de tussentijd gebeurt: de tieners lopen weg bij hun pleegouders, hun moeder dreigt zichzelf iets aan te doen, Harbers moet na dreigementen onderduiken en roept de hulp in van zijn voorganger Klaas Dijkhoff, D66 en ChristenUnie voeren binnen de coalitie de druk op. De vraag is nu niet alleen wat dit betekent voor zo’n vierhonderd kinderen in vergelijkbare situaties, maar ook voor de verhoudingen binnen de coalitie.

EXIT BROEKERS: Morgen komt de Eerste Kamer terug van reces voor een seizoen waarin ze niet alleen de dividendbelasting behandelt, maar waarin ook duidelijk wordt voor wie dit het laatste jaar als senator is. De opmerkelijkste vertrekker is nu al voorzitter Ankie Broekers-Knol (VVD). De populaire voorzitter had eerder laten doorschemeren dat ze nog graag een paar jaar zou willen blijven, maar ze kreeg van haar partijtop “het signaal dat er geen verlenging in zat”. De VVD zegt te willen verjongen. Tot nu toe hebben Johan ‘staatscommissie’ Remkes (67), Hans ‘Brussel’ van Baalen (58) en Frits ‘citymarketing’ Huffnagel (50) publiekelijk hun kandidatuur aangekondigd. In de Provinciale Staten vrezen ze ondertussen zo te vergrijzen dat ze op de senaat gaan lijken.

LANDBOUWVISIE: Landbouwminister Carola Schouten (CU) presenteerde dit weekend haar duurzaamheidsvisie voor 2030. En de boerendochter had niet voor alle veehouders goed nieuws. “Ons voedselsysteem zit tegen de grens aan en is op de lange termijn onhoudbaar. Als we zo doorgaan, kunnen Nederlandse boeren uiteindelijk niet meer boeren”, licht ze in Trouw toe. “Kringlooplandbouw gaat uit van zo efficiënt mogelijk gebruik van grondstoffen, en niet van zo efficiënt mogelijk produceren tegen zo laag mogelijke kosten.” Hoe die omslag precies moet plaatsvinden en wie deze gaat betalen, heeft Schouten nog niet duidelijk gemaakt.

EXIT MISSIE: Na de missie in Mali zou het kabinet dit jaar ook de bombardementen tegen IS willen staken. Sinds de val van het kalifaat zijn er simpelweg te weinig doelen over om te bombarderen in Irak en Syrië. In een driedelige serie beschrijft NRC de missie: de militairen, de slachtoffers en (morgen) wat de bombardementen hebben opgeleverd.

WAT WIJ LUISTEREN: De tweede podcast Haagse Zaken van dit seizoen, met Enzo van Steenbergen en Philip de Witt Wijnen. Over hoe moeizaam Rutte III extra geld weet te besteden en hoe Rutte II de grote investering in de verpleeghuiszorg doorvoerde zonder de Kamer volledig te informeren. De 2,1 miljard euro extra die op de valreep werd vrijgemaakt, leverde een fikse ruzie op tussen VVD en PvdA.

QUOTE VAN DE DAG:

“Als je de deur opent voor de buitenwereld, moet je niet verbaasd opkijken dat die buitenwereld over je schouder naar binnen wil gluren.”

Parlementair historicus Gerrit Voerman over de discussie waar de (journalistieke) grens tussen politiek en privé ligt bij politici.