Dertiger vaker armer dan ouders

Inkomen Het percentage dertigers dat meer verdient dan hun ouders is kleiner geworden. Dat is waarschijnlijk voor het eerst sinds WOII.

Vooral kinderen van wie de ouders tot de 20 procent laagste inkomens behoorden, weten minder vaak op te klimmen
Vooral kinderen van wie de ouders tot de 20 procent laagste inkomens behoorden, weten minder vaak op te klimmen Beeld iStock

De vanzelfsprekendheid dat de meeste Nederlanders een hoger inkomen krijgen dan hun ouders lijkt ten einde. De dertigers van nu overtreffen hun ouders minder vaak in inkomen dan tien jaar geleden, blijkt uit een onderzoek van Tilburg University en het ministerie van Sociale Zaken dat maandag is gepubliceerd in economenvakblad ESB.

In 2015 had nog maar 49 procent van de dertigers een hoger inkomen dan hun ouders, toen zij ongeveer dezelfde leeftijd hadden. Tien jaar eerder, in 2005, was dat nog 54 procent. De onderzoekers corrigeerden de inkomens voor het gestegen prijspeil.

Vooral kinderen van wie de ouders tot de 20 procent laagste inkomens behoorden, weten minder vaak op te klimmen. In 2005 kwam 27 procent van deze kinderen ook zelf als dertiger in deze laagste inkomensgroep terecht. In 2015 was dat aandeel gestegen naar 33 procent. Het is voor het eerst dat hier in Nederland onderzoek naar is gedaan.

Volgens co-auteur Daniël van Vuuren, werkzaam bij het Centraal Planbureau (CPB) en hoogleraar economie aan Tilburg University, is het aannemelijk dat nu voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een nieuwe generatie gemiddeld slechter af is dan de voorgaande generatie. „Sinds de oorlog is de welvaart toegenomen en de onderwijsdeelname en vrouwenparticipatie gestegen. In de jaren tachtig had je een generatie, de lost generation, die het misschien in het begin slechter had dan hun ouders, maar voor hen trok dat in de jaren negentig weer bij.”

"Vroeger trouwde de doktersassistente eerder met de dokter en dan trokken de inkomensverschillen wat meer naar elkaar toe"

Het gestegen opleidings- en participatieniveau sinds de oorlog is een mogelijke verklaring voor de huidige daling, zegt Van Vuuren. „Jongeren kunnen die winst niet meer boeken omdat hun ouders dat al hebben gedaan.”

Ook de partnerkeuze kan een rol spelen: „Er wordt steeds vaker een relatie aangegaan met iemand uit dezelfde inkomensklasse. Dat versterkt de verschillen. Vroeger trouwde de doktersassistente eerder met de dokter en dan trokken de inkomensverschillen wat meer naar elkaar toe.”

Lees ook: Babyboomers sponsoren op grote schaal hun volwassen kinderen

Of de daling een structurele trend is of een tijdelijke, zoals in de jaren tachtig, valt nog niet met zekerheid te zeggen. Vooral omdat dit onderzoek maar twee meetmomenten heeft: 2005 en 2015. Misschien ondervonden de dertigers van 2015 nog nadeel van de economische crisis en gaan ze over een paar jaar alsnog meer verdienen dan hun ouders.

Van Vuuren kan dan ook nog niet beoordelen of de cijfers reden zijn tot zorg. „Het is in ieder geval belangrijk om dit in de gaten te houden. Vooral wat er gebeurt in de laagste inkomensgroep: je moet als samenleving goed kijken of zij genoeg kansen krijgen om vooruit te komen.”