Brieven

Brieven 10/9/2018

Buitenlandse zaken

Hoezo verbinden?

In het debat in de Tweede Kamer over de uitspraken van Stef Blok beweerde D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold, nooit te beroerd voor een zijige politiek correcte uitspraak, dat het de taak is van de minister van Buitenlandse Zaken „om te verbinden”. Een eigenaardige opvatting. Het is de taak van de minister om de Nederlandse belangen in het buitenland te verdedigen. Alleen langs deze meetlat dient zijn optreden te worden beoordeeld.

Dichter des vaderlands

Geen metrum, geen rijm

Bij het interessante artikel van redacteur Bernard Hulsman over de uitgave van de nieuwe vertaling van Mein Kampf zette de redactie een tekst van Ester Perquin, onze ‘Dichter des Vaderlands’.

Zoals zo vaak, tegenwoordig, vraag ik mij af waarom deze tekst ‘gedicht’ mag heten. Er zit geen metrum in, geen rijm, geen binnenrijm, geen structuur, niets wat op een gedicht lijkt.

Het is meer een korte ‘column’, al kan ik dan nog geen chocola maken van haar stelling dat een leugenaar beter kan zwijgen, maar nog beter kan sterven. Heeft Ester Perquin het over Mein Kampf?

Depressie

Een bevrijdende column

Beste Ellen Deckwitz, je column van donderdag 6 september (Donkerder vogels) heeft me ontroerd en geraakt. Blijf schrijven over dit onderwerp. Zoals je zelf zegt, rust er helaas nog steeds een taboe op depressie. Vooral in deze tijd van social media, je bent een loser als je niet elke dag blije foto’s van jezelf post. En dan voelt het als bevrijdend om je columns te lezen. Veel dank daarvoor. En voor nu wens ik je sterkte en moed om deze periode van zwaarte door te komen.

Schikking ING

En de geldezels dan?

Er is momenteel veel aandacht in de media voor zogeheten geldezels. Jongeren die via sociale media worden geronseld om hun bankgegevens af te staan. Hier zitten criminelen achter die via de rekening van het slachtoffer hun geld witwassen. Volstrekt illegaal, uiteraard. Maar de jongere wordt niet als slachtoffer gezien, maar als dader. En de pakkans is volgens de politie honderd procent.

Dan deze week. ING krijgt een enorme boete opgelegd omdat het jarenlang niet heeft ingegrepen bij witwaspraktijken. Er is geschikt. ING, mijn bank, wordt dus niet strafrechtelijk vervolgd.

Ben benieuwd of een naïeve jongere die onbedoeld geldezel wordt, ook kan schikken met justitie? Ik denk dat ik het antwoord al weet.

Onderzoek in opdracht

Hinderen en vertragen

In Overheidbemoeienis: ambtenaren hebben het laatste woord (NRC, 04/09) blijft een pikant detail onvermeld. In 2005 bracht de KNAW op verzoek van de minister het rapport Wetenschap op bestelling uit (met daarin de ‘Verklaring van onafhankelijkheid’). Ik had de eer als vicepresident het rapport aan te bieden. Daarin stond dat ook bij onderzoeksopdrachten van overheden de opzet van onderzoek en het onderzoek zelf soms wordt aangepast, om een voor de opdrachtgever gunstige uitkomst te verkrijgen, en dat de publicatie van die uitkomst soms wordt verhinderd, vertraagd of aangepast aan de wensen van de opdrachtgever. Het rapport werd in dank aanvaard. Waarschijnlijk omdat ook hier de uitkomst niet voldeed aan de wensen van opdrachtgever werd aan het rapport van overheidswege nauwelijks aandacht besteed. Vandaar ook wellicht dat de ‘Verklaring van onafhankelijkheid’ bij weinig onderzoekers bekend is.

Correcties/aanvullingen

Portegies Zwart

In het artikel Stokoude software stut sterrenkunde (7/9, p. 16) is in het intro de naam van de astronoom Simon Portegies Zwart foutief gespeld als Portugies Zwart. In de rest van het artikel wordt de naam wel juist geschreven.

Myanmar

In het artikel Suu Kyi verraadt nu de pers (6/9 september, p.15) staat dat de twee journalisten in Myanmar op 27 augustus waren veroordeeld. Dit moet 3 september zijn.