Brieven

Brieven

Uitzetting (1)

Nieuwe flinkheid

De tijd dringt voor Lili en Howick. Vandaag, op 8 september, worden ze hoogstwaarschijnlijk uitgezet naar een weeshuis in Armenië. Naar een land waar ze geen enkele binding mee hebben, en waar hun leven op zijn kop zal worden gezet. Hun Armeense moeder vluchtte in 2008 met hen naar Nederland. Ze bouwden kortom, hier een leven op, met hoop op een gezonde toekomst.

Dat dreigt hen nu te worden ontnomen. Door de zogenaamde ‘nieuwe flinkheid’ van het kabinet, onder leiding van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Mark Harbers. In vroegere tijden stond ‘flinkheid’ synoniem voor ‘beslistheid’, ‘dapper’ en ‘moedig’. Tegenwoordig is dit begrip onderhevig aan VVD-inflatie. Laten we deze term snel vergeten. En Lili en Howick de veiligheid bieden waar iedereen recht op heeft.

Uitzetting (2)

En de expat dan?

In het Commentaar (4/9) stelt de krant dat kinderen van 12 en 13 jaar, die hier tien jaar lang zijn opgegroeid en geworteld en die de burger bovendien heeft leren kennen, niet naar een land mogen worden gestuurd waar ze nooit waren en waarvan ze de taal niet spreken, omdat dat hun leven ontwricht. Dat lijkt mij een verrassende opinie waar menig landverhuizer, diplomaat en expat van zal opkijken.

Scholieren

Gelukkig is er stress

Met plezier lees ik (6/9) dat uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat 35 procent van alle scholieren druk ervaart vanwege schoolwerk. Daar ben ik blij om: ik zou me ongerust maken wanneer zou blijken dat geen enkele scholier enige druk ervaart vanwege schoolwerk.


Wiskundige in ruste,

levenseinde

Hoe gruwelijker

Het kabinet wil voorkomen dat mensen dodelijke poeders en pillen kopen om zelf uit het leven te stappen (NRC, 4/9). Het kabinet ziet dus liever dat wij voor de trein of van een hoog gebouw springen. Maar tegen onze wens om zelf over ons levenseinde te beschikken, kunt u geen wet uitvaardigen. Maar ik begrijp dat uw standpunt is: hoe gruwelijker hoe acceptabeler.

Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’. Telefoon 0900-0113 of www.113.nl

Correcties aanvullingen

Zonnepanelen

In het artikel Wil de eigenaar van onbekende zonnepanelen zich direct melden (1/9, p. L9) staat dat bij Stedin mogelijk een kwart van de zonnepanelen onbekend is. Daarbij gaat het niet om 800.000 maar om ruim 300.000 panelen.