Brief

Bouwwoede in Amsterdam Oud-Zuid

In de Amsterdambijlage (1 september): ‘Bewoners van Oud-Zuid keren zich tegen bouwwoede in hun wijk’. Jammer dat de stadsdeelvoorzitter zich er zo makkelijk vanaf maakt: „Als een aanvraag binnen het bestemmingsplan past, moet de gemeente de vergunning verlenen.” Logisch, maar dát is niet de discussie!

Het punt is dat veel vergunningaanvragen juist afwijken van het bestemmingsplan, waarbij het stadsdeel met allerlei gelegenheidsredeneringen vrijwel elke aanvraag toestaat, op grond van het eigen uitzonderingsregiem (A2-beleid). Voorbeelden te over! Bij de besluitvorming wordt onvoldoende rekening gehouden met privaatrechtelijke belangen, zoals van buren. Het gaat dan om de grondwatersituatie, bouwrisico’s en -schades, zon- en daglichttoetreding, privacy, overlast, et cetera. Ambtenaren kunnen daar volgens eigen zeggen moeilijk mee omgaan omdat ze daarvoor geen criteria hebben meegekregen. Gemakshalve verwijst het stadsdeel je dan naar de civiele rechter, een langdurige en kostbare geschiedenis. Terwijl het stadsdeel zelf in zijn Nota A2-beleid aan de burgers belooft om deze private belangen zorgvuldig mee te wegen. Bovendien dient het stadsdeel bij zijn besluitvorming ook de burenrechtelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek te respecteren.

De stadsdeelvoorzitter belooft nu een beetje beterschap. Hij zegt: „Behandelaars en handhavers gaan nog nauwkeuriger naar de aanvragen kijken”. Daar is en was inderdaad alle reden toe! Arme burgers en arme, overbelaste rechtbanken die het met zulke bestuurders moeten doen.

Leen Keizer, Initiatiefgroep Bouwwoede Oud-Zuid