Verpleeghuizen

Kabinet-Rutte II hield informatie achter over miljardenuitgave voor ouderen

Het kabinet-Rutte II heeft informatie achtergehouden voor de Tweede Kamer over een enorme uitgave van 2,1 miljard euro aan verpleeghuizen.

Rutte II vertelde aan de Tweede Kamer dat het Rijk wettelijk gezienniet onder de uitgave uit kon. Maar uit interne e-mails, notities en gesprekken met twaalf betrokkenen blijkt dat toenmalig VVD-ministers Henk Kamp (Economische Zaken) en Jeanine Hennis (Defensie) wel degelijk opties zagen om nog een discussie te voeren over de hoogte van het bedrag.

Zij baseerden zich onder meer op een interne notitie van de landsadvocaat. Daarin staat weliswaar dat de mogelijkheden om onder de uitgave uit te komen „zeer beperkt” zijn, maar ook worden er „denkrichtingen” in geschetst om minder geld uit te trekken. Hennis noemt dit in een interne e-mail „een sleutel” om tot lagere kosten te komen.

Lees ook: De brief en ruzie waar de Tweede Kamer niets over mocht weten

Toch werd de notitie expres niet met de Tweede Kamer gedeeld, ook niet toen die vorige zomer specifiek vroeg naar de juridische achtergronden van de investering. Het niet delen gebeurde op verzoek van hoge ambtenaren. Een adjunct-raadsadviseur van premier Rutte mailt op 24 mei 2017 aan collega’s: „Vanuit ons het verzoek om niet expliciet aan de landsadvocaat te refereren, omdat de Kamer dan het advies wil hebben. Dat proberen we zoveel mogelijk te vermijden om onze positie in eventuele toekomstige rechtszaken niet te ondermijnen.”

De ministeries van Algemene Zaken en Volksgezondheid erkennen dat ambtenaren hebben verzocht de landsadvocaat niet te noemen. Het is volgens woordvoerders „staand beleid” juridische adviezen aan het kabinet niet te delen met de Tweede Kamer. „Met het oog op de zorgvuldigheid is daar nog eens op gewezen in de betreffende mail”, zegt een van hen.

Hoewel het niet gebruikelijk is juridische adviezen te delen met de Kamer, kan het ministerie daar wel voor kiezen. Vorig jaar nog deelde het ministerie van Volksgezondheid een advies van de landsadvocaat met de Kamer over een wetsvoorstel over het implantatenregister.

In de discussie over de verpleeghuizen zorgde het achterhouden van de notitie ervoor dat Kamerleden niet wisten dat de ‘verplichte’ uitgave van 2,1 miljard euro nog bediscussieerd had kunnen worden.

De Tweede Kamer kreeg ook nooit te horen dat die discussie in het kabinet wél werd gevoerd, al vroeg D66 specifiek naar contacten tussen de ministeries. Dat is „abusievelijk” niet verteld, zegt een woordvoerder.

Jeanine Hennis en Henk Kamp willen niet inhoudelijk reageren.

Ruzie in het kabinet pagina 10-11