Geluidshinder rondom Schiphol sterk gestegen

Luchthaven Uit onderzoek van het PBL blijkt dat Schiphol veel meer lawaai veroorzaakt, en dat meer mensen daar last van hebben dan vroeger.

Een vliegtuig van Ryanair stijgt op van luchthaven Schiphol.
Een vliegtuig van Ryanair stijgt op van luchthaven Schiphol. Lex van Lieshout/ANP

Het aantal mensen dat last heeft van ernstige geluidhinder rondom Schiphol is sinds 2004 met bijna 50 procent toegenomen. Als bewoners die er sindsdien zijn komen wonen niet worden meegeteld, is de toename ongeveer 30 procent. Dat staat in een beleidsstudie van het Planbureau voor de Leefomgeving.

De cijfers zijn „schokkend”, vinden vertegenwoordigers van omwonenden in de Omgevingsraad Schiphol. „Anders dan Schiphol steeds beweert is er dus helemaal geen sprake van afname van de hinder”, aldus een verklaring. De luchthaven zelf is niet onder de indruk van de cijfers. „Schiphol sluit zich aan bij de resultaten van het Planbureau van de Leefomgeving”, aldus een verklaring. „De huidige geluidbelasting is ruim binnen de norm.”

Lees ook: Omwonenden Schiphol willen landingsbanen in zee

De toename loopt van 2004 tot en met 2016. Over de laatste anderhalf jaar zijn nog geen cijfers bekend. Sinds 2004 is de Polderbaan volledig in gebruik, de zogenoemde ‘vijfde baan’. De „sterke” toename is volgens de onderzoekers een gevolg van een „gecombineerd effect van een grotere geluidsbelasting en meer inwoners”; niet alleen wordt er meer geluid geproduceerd, ook zijn er meer mensen komen wonen binnen de (jaarlijks fluctuerende) ‘geluidscontour’, de norm voor ernstige geluidhinder, onder meer door de bouw van nieuwe woningen.

Behalve naar ernstige geluidhinder wordt ook onderzoek gedaan naar „ernstige slaapverstoring”. Die nam sinds 2004 aanvankelijk minder sterk toe, „maar groeide de laatste jaren sterker en ligt nu weer boven het niveau van 2004”, aldus de Monitor Infrastructuur en Ruimte.

In absolute aantallen ondervonden 155.959 omwonenden van Schiphol in 2016 ernstige hinder. Dat waren er 106.346 in 2004. In 2016 hadden 22.439 omwonenden te maken met „ernstige slaapverstoring”. In 2004 waren dat er 21.327. Er zijn overigens ook veel mensen die buiten de wettelijke geluidscontour wonen, maar die volgens het planbureau toch „ernstige hinder” ondervinden. Die zijn in de cijfers niet meegeteld.

In een reactie stelt de luchthaven dat vergeleken met het jaar 2000 het aantal ernstig gehinderden is gedaald met 13 procent, terwijl het aantal starts en landingen met 19 procent is gestegen.