In beeld

Circus Kavanaugh

Rechter Brett Kavanaugh was afgelopen week inzet van hoogoplopende emoties in de VS. Trumps kandidaat voor de negende, doorslaggevende zetel in het Hooggerechtshof, werd aan de tand gevoeld door de Senaat. Republikeinen hopen en Democraten vrezen dat Kavanaugh de balans naar rechts zal doen doorslaan.
Deze man was afgelopen week inzet van hoogoplopende emoties in de VS. Rechter Brett Kavanaugh, Trumps kandidaat voor de negende, doorslaggevende zetel in het Hooggerechtshof, werd aan de tand gevoeld door de Senaat. Republikeinen hopen en Democraten vrezen dat Kavanaugh de balans naar rechts zal doen doorslaan.
Chip Somodevilla/AFP
Demonstranten in rechterstoga’s en getooid met Trumpmaskers voor het Witte Huis. Kavanaugh is de tweede rechter die Trump kan voordragen. Eerder hielden Republikeinen de benoemingsprocedure van Obama’s kandidaat gedurende een jaar tegen. Volgens de Democraten hebben de Republikeinen de meerderheid in het hof gekaapt.
Chris Watti/REUTERS
Demonstraten bij het Capitool tijdens de hoorzittingen, die plaatsvonden in het Hart Senate Office Building in Washington. De rode letters zijn onderdeel van een veel gebruikte leus: Ka-va-No-pe. Kava-nee.
Andrew Caballero Reynolds/AFP
Brett Kavanaugh legt de eed af op de eerste dag van de hoorzittingen, dinsdag 4 september. Republikeinen schetsen hem als een uitmuntend jurist. Volgens Democraten is Kavanaugh eerder een rabiaat conservatief.
Brendan Smialowski / AFP
Emails van en aan Kavanaugh speelden een belangrijke rol in de ondervragingen. De Democraten zijn kwaad omdat de Republikeinen veel documenten uit Kavanaughs verleden niet voor het publiek willen vrijgeven, of zelfs helemaal niet. Hier toont de Democraat Patrick Leahy materiaal dat moet aantonen dat Kavanaugh in 2006 loog over een schandaal uit 2003. Kavanaugh antwoordde dat hij zich de details van de kwestie niet precies herinnerde.
Alex Wong/AFP
Brett Kavanaugh kijkt naar zijn aantekeningen op de derde dag van de hoorzittingen, donderdag 6 september. Met hun meerderheid van 51 zetels in de Senaat kunnen de Republikeinen hem benoemen, mits ze de eenheid weten te bewaren.
Chip Somodevilla/AFP
De hoorzittingen waren openbaar en bijzonder rumoerig. Vooral vrouwen interrumpeerden. Zij vrezen dat het Hooggerechtshof met Kavanaugh aan boord ‘Roe vs. Wade’ zal ondermijnen of intrekken. Dat is de uitspraak waarin het recht op abortus in de VS werd vastgelegd.
Michael Reynolds/EPA
Vrouwen in kostuums uit de tv-serie "The Handmaid’s Tale” ", naar de toekomstroman van Margaret Atwoord waarin vrouwen uitsluiten als broedmachines dienen, in een lift van het gebouw waar de sessies plaatsvonden. Progressieve vrouwen vrezen uitholling van het recht op abortus als Kavanaugh benoemd wordt.
Jim Watson/AFP
Demonstrante Tighe Berry verstoort de ondervraging van Kavanaugh. Op haar protestbord staat Roe-Ja Kava-Nee en Code Pink. Roe versus Wade is de uitspraak van het Supreme Court die abortus in de VS legaliseerde. Code Pink is een vrouwenorganisatie.
Tasos Katopodis/EPA
Een demonstrant met een Trumpmasker bij het Hart Senate Office Building tijdens de hoorzittingen maakt duidelijk dat hij vreest dat Kavanaugh bij een constitutionele crisis Trump zal beschermen. Kavanaugh schreef ooit dat het landsbestuur er te veel onder lijdt als een president vervolgd wordt.
Chip Somodevilla/AFP
De Democrate Dianne Feinstein ondervraagt rechter Kavanaugh. Het protestbord achter haar hoofd maakt duidelijk dat de demonstrant vreest dat Kavanaugh een ruime invulling zal geven aan het tweede amendement van de Amerikaanse grondwet, waarin het recht op wapenbezit is vastgelegd.
Win McNamee/AFP
Zwijgende demonstranten in The Handmaid’s Tale-kostuums. Zwijgend poserende groepen vrouwen in de dracht uit de tv-serie zijn ook elders in de VS steeds vaker een element bij protesten tegen strengere abortuswetten.
Win McNamee/Getty Images/AFP
Vooral vrouwen demonstreerden tegen de voordracht van Kavanaugh. Onlangs verklaarde hij zich nog oneens met een vonnis dat bepaalde dat een minderjarige immigrante toegang moest krijgen tot abortus.
Tasos Katopodis/EPA
Activiste Erin Maloney demonstreert tegen Kavanaughs positie inzake abortus. Sommige activisten zijn ervan overtuigd dat een conservatief hof abortus weer compleet zal verbieden, waarna illegale abortussen vrouwenlevens zullen eisen.
Alex Wong/Getty Images/AFP
De politie leidt een vrouw weg. In en rond het Senaatsgebouw werden meer dan 200 mensen gearresteerd, vooral vrouwen. De Republikeinse senator Ben Sasse sprak van hysterie. Het kwam hem op scherp commentaar van de Democrate Kamala Harris te staan, die wees op de lange traditie van het gebruik van het woord hysterie ‘als het gaat om vrouwen die hun stem verheffen’ in protest.
Joshua Roberts/ REUTERS/
De echtgenote en de dochters van Brett Kavanaugh woonden zijn ondervraging bij. Vooral voor de twee meisjes was het een hele lange zit. Verwacht wordt dat de Senaat eind van de maand stemt over de benoeming van de rechter. Hij kan dan 1 oktober beginnen.
Chip Somodevilla/AFP