Brieven

Brieven

Foto iStock

Van nabij maak ik mee wat studiedruk veroorzaakt. En dat heeft weinig te maken met het bindend studieadvies (minister Van Engelshoven) of met bijbaantjes om een luxe levensstijl te financieren (oud-rector magnificus Van der Zwan). Sinds twee jaar studeert mijn dochter rechten in Utrecht. Wat ik in die jaren heb gezien? Hoewel mijn dochter is gestart met 700 andere eerstejaars, zit ze met een handvol studenten in de collegezaal; het is immers ook online te volgen. Niet alleen mist zij de relatie met de praktijk, ook wordt ze iedere twee maanden in een nieuwe, willekeurig samengestelde werkgroep geplaatst. Met slechts acht contacturen ontstaat het gevoel een onlinecursus te volgen.

Álles had mijn dochter zich van haar studie voorgesteld, maar niet deze massale, onpersoonlijke vorm. Het leidt tot eenzaamheid, demotivatie en stress. En ja, mijn dochter heeft een baantje – om de hoogte van haar noodzakelijke lening in de hand te houden.

Niet het verlagen van de benodigde studiepunten is de oplossing voor de studiedruk, maar het zodanig inrichten van studies dat er weer een kleinschalig, academisch klimaat ontstaat waar plaats is voor gemotiveerde studenten die in contact met docenten en medestudenten uitgedaagd worden. Je studietijd de mooiste tijd van je leven? Mag dat ook zo zijn voor alle jonge mensen van nu?