Brieven

Brieven 7/9/2018

Stef Blok (1)

Suriname ís failed state

Loog minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) toen hij Suriname een ‘failed state’ noemde? Laten we eens kijken.

Tijdens de laatste presidentsverkiezingen heeft de bevolking voor een drugscrimineel gekozen, Desi Bouterse. Dit is op zich al voldoende om Suriname te degraderen tot een ‘failed state’. Als Bouterse voet op Nederlandse bodem zet, wordt hij opgepakt vanwege zijn rol in de Decembermoorden van 1982; zijn zoon Dino is veroordeeld voor wapenhandel. Hij zit een lange straf uit in de Verenigde Staten. Het ligt voor de hand dat Surinaamse ministers en diplomaten op Bloks uitspraken zullen terugkomen. Dat is dan een misplaatst gevoel van beledigd zijn.

De Surinamers die voor Bouterse hebben gekozen, zouden bij de eerstvolgende verkiezingen goed moeten nadenken alvorens hun stem uit te brengen. Voorlopig blijven zij inwoners van een failed state.

Stef Blok (2)

Het multiculturele taboe

Na de uitspraken van Stef Blok over de multiculturele samenleving is het opnieuw gebleken dat twijfelen aan het succes van die samenleving een taboe is.

Ik hoor echter niets over de feitelijke onderbouwing van dat succes. Wel schieten een paar problemen mij te binnen. Dat allochtone medeburgers worden gediscrimineerd bij het vinden van werk; dat het aantal gevallen van criminaliteit en fraude, gepleegd door allochtonen, hoger ligt dan door autochtonen. Dat veel allochtonen menen dat hun geloof/cultuur superieur is aan de Nederlandse; dat veel autochtonen denken dat de islamitische cultuur ouderwets en gevaarlijk is.

Het is een feit dat andere culturen andere waarden en normen hanteren. Integratie vergt generaties. Erken dat en ga aan de slag. En stop met deze ‘goednieuwsshow’.

Stef Blok (3)

Vraag het deskundigen

Wie zijn wij en waar komen wij vandaan? Hoe is de evolutie van gedrag en (zelf)bewustzijn bij de mens in zijn werk gegaan? Sloeg minister Stef Blok de plank nu wel of niet volledig mis met zijn uitspraken over dat het niet in onze genen zit om met vreemden samen te werken? In een Tweede Kamer vol professionele verontwaardiging heeft een meerderheid van de sprekers vastgesteld dat de genetische eigenschappen van mensen absoluut geen enkele invloed hebben op hun denken en handelen.

Maar zou het niet raadzaam zijn om in de Tweede Kamer (en in talkshows op radio en tv) eens wat wetenschappers uit te nodigen met verstand van zaken inzake de evolutie van het menselijk gedrag?

Onderzoek in opdracht

Ambtenaar bepaalt niet

Naar aanleiding van het artikel Overheidbemoeienis: Ambtenaren hebben het laatste woord (4/9) vraag ik mij af of bepaalde rijksvoorwaarden voor de financiering van wetenschappelijk onderzoek wel stand houden. Er is immers ook nog de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). Die stelt dat „overheidsinformatie altijd openbaar is, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken”. Er zijn maar zeer weinig gevallen te bedenken waarbij bevindingen van wetenschappelijk onderzoek niet geschikt zijn voor de openbaarheid. Misschien denkt en vindt de ambtenaar van wel, maar hij bepaalt niet. Het onderzoek wordt uiteindelijk altijd door de belastingbetaler betaald.

Correcties/aanvullingen

Zitblokkade

In de inzet bij het artikel Elk gasveld wordt een strijdperk (30/8, p. 9) staat dat de zitblokkade in Farmsum door de politie met wapenstokken werd beëindigd. Er werd ingegrepen, maar de blokkade werd voortgezet.