Amerikaans bedrijfsleven tegen afschaffen dividendbelasting

AmCham zegt bezorgd te zijn over ‘het ontbreken van maatschappelijk draagvlak voor de maatregel.’

Foto Lex van Lieshout/ANP

De American Chamber of Commerce in Nederland (AmCham) is tegen het kabinetsplan om de dividendbelasting af te schaffen. Dat meldt de organisatie die opkomt voor de belangen van het Amerikaanse bedrijfsleven vrijdag op hun website.

Lees ook: De etterende wond van Rutte III Pas als premier Rutte op andere gedachten worden gebracht, gaat er op dit dossier misschien iets schuiven.

Volgens AmCham kan de Nederlandse overheid de circa 1,9 miljard die zij jaarlijks opstrijkt aan dividendbelasting beter op een andere manier investeren in het verbeteren van het vestigingsklimaat. Uit het statement:

“Het middel in de huidige voorstellen is erger dan de kwaal. AmCham meent dat het geld dat wordt vrijgemaakt voor afschaffing van de dividendbelasting, beter gebruikt kan worden voor de verlaging van de vennootschapsbelasting”.

AmCham zegt ook bezorgd te zijn over “het ontbreken van maatschappelijk draagvlak voor de maatregel” en dat de afschaffing leidt tot “negatieve beeldvorming rond multinationals.” Voorts stelt de Nederlands-Amerikaanse belangenbehartiger dat “de financiële dekking van de maatregel niet deugt.”

Omstreden maatregel

De dividendbelasting is een heffing op het deel van de winst dat bedrijven aan hun aandeelhouders uitkeren. Op dit moment is dat 15 procent. Het CPB rekende door dat het afschaffen van deze belasting een inkomstenderving betekent voor de schatkist van 1,4 miljard euro per jaar vanaf 2020. Afgelopen maand bleek dat het nog een half miljard euro meer gaat kosten. Eind augustus is de rijksbegroting voor 2019 afgerond - hierin is het afschaffen van de dividendbelasting vanaf 2020 afgesproken.

Wie heeft het bedacht en wie wat zijn de argumenten? Tien vragen en antwoorden over de het afschaffen van de dividendbelasting

Vorig jaar stelde AmCham nog nog achter de regeling te staan. Maar ook schreef zij toen al dat in de jaarlijkse beleidsaanbevelingen aan de Tweede Kamer niet was gelobbyd voor afschaffing van de dividendbelasting. Het bericht was hiermee een reactie op het publieke en politieke debat over de vraag welke bedrijven, instanties of personen er advies hadden gegeven dat heeft geleid tot de beslissing de dividendbelasting af te schaffen. De maatregel stond namelijk bij geen enkele partij op het verkiezingsprogramma.

Correctie: In een eerdere versie stond dat de afschaffing van de dividendbelasting een half miljoen meer zou gaan kosten. Dit was een half miljard: 550 miljoen euro.