Energierekening

Belasting op energie aanzienlijk omhoog

De belasting op de energierekening valt volgend jaar fors hoger uit. Volgens een berekening van Vereniging Eigen Huis (VEH) gaan huiseigenaren volgend jaar gemiddeld 150 euro meer aan belastingen op gas en elektra betalen, een kwart meer dan dit jaar. De Woonbond stelt dat ook huurders meer geld kwijt zullen zijn aan de betreffende belastingen. Bedragen kon de belangenbehartiger van hurend Nederland nog niet noemen, maar de verwachting is dat ze vergelijkbaar zijn met de bedragen die de VEH noemde.

De stijging van de energierekening is een optelsom van een hogere energiebelasting op gas, een forse verhoging van de Opslag Duurzame Energie, een verlaging van de belasting op elektra en een kleinere korting op de energiebelasting.

De VEH vindt het vooral onrechtvaardig dat mensen die zelf niet in staat zijn om hun huis energiezuiniger te maken worden benadeeld. Ook mensen die wel maatregelen nemen om hun energieverbruik te verminderen hebben daar volgens de organisatie maar weinig voordeel van. Een besparing van 5 procent aan elektra levert volgens de VEH nog geen 5 euro aan belastingvoordelen op.

Voor huurders speelt mee dat zij niet zomaar aanpassingen kunnen doen om hun huis duurzamer te maken. Daar gaan ze namelijk niet in hun eentje over. Woningcorporaties geven aan wel in te zetten op verduurzamen van de woningportefeuille. Voor de circa 1 miljoen huurwoningen in de particuliere sector zijn nog geen concrete afspraken gemaakt over het zuiniger maken van de woningen, laat de Woonbond weten. (ANP)