Verf met chroom-6 voor meer overheidsvastgoed gebruikt

Dat schrijven minister Bruins en staatssecretaris Van Ark in een Kamerbrief. Betrokken personeel is ingelicht.

Foto Marcel van Hoorn/ANP

Meer overheidsgebouwen zijn behandeld met verf waar de schadelijke stof chroom-6 in zit. Dat laten minister Bruins (Volksgezondheid, VVD) en staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) woensdagavond namens diverse ministeries weten in een Kamerbrief.

Het gaat volgens Bruins om de Rijksrederij, Rijkswaterstaat, de Dienst Justitiële inrichtingen en Defensie. Het personeel is ingelicht. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaat onderzoeken of “extra maatregelen nodig zijn”, schrijft Bruins in de brief. De verf werd veel gebruikt vanwege de roestwerende werking.

Volgens Bruins zijn de overheidsdiensten zich bewust van waar het chroom-6 zit, of laten ze dit inventariseren voor er werkzaamheden uitgevoerd worden. Oud-defensiemedewerkers kunnen zich bij een informatiepunt melden als ze denken bloot te zijn gesteld aan de stof.

Lees ook: RIVM onderzoekt gebruik chroom-6 in gevangenissen

Chroom-6 houdende verf vormt op zichzelf geen gevaar. Pas bij werkzaamheden, zoals het schuren van de verflaag of tijdens verhitten of slijpen komt de stof vrij. Als er dan geen beschermende maatregelen zijn genomen, ontstaan gezondheidsrisico’s. Blootstelling aan de stof kan onder meer leiden tot longkanker, neus- en bijholtekanker, maagkanker en astma.

NS en ProRail houden hier bij werkzaamheden rekening mee, schrijft Bruins:

“NS en ProRail werken volgens het uitgangspunt dat bij onderhoudswerk altijd chroom-6 kan worden aangetroffen en hanteren verscherpte voorschriften.”

Chroom-6

Eerder dit jaar werd bekend dat in gevangenissen gewerkt werd met hout dat verduurzaamd was met verf die chroom-6 bevatte. Werkzaamheden met dat hout zijn stilgelegd, schrijft Bruins. Het is al langer bekend dat chroomhoudende verf schadelijk is voor de gezondheid. De verkoop van chroomhoudende verf aan consumenten werd in 1994 verboden.

In 2014 komen de schadelijke effecten van chroom-6 in de publiciteit na onthullingen van NRC. Nederlands defensiepersoneel werd op grote schaal ziek van chroom-6 in grondverf waarmee militair materiaal op NAVO-locaties onderhouden werd, vooral in de jaren tachtig. Nederland was verantwoordelijk voor het de inrichting en zorg, maar schoot tekort in de bescherming van het personeel. Defensie bood excuses aan en slachtoffers kregen afgelopen juni tussen vijf- en veertig duizend euro schadevergoeding, afhankelijk van de symptomen.

Lees het stuk van NRC uit 2014: De verf op deze tank kan kankerverwekkend zijn

Correctie (6 september 2018): In de intro van een eerdere versie van dit bericht werd de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Akker genoemd. Dit had Van Ark moeten zijn. Dit is aangepast.