Van Rooijen terug in raad van toezicht Stedelijk Museum

Stedelijk Museum Amsterdam Jos van Rooijen is herbenoemd in de raad van toezicht van het Stedelijk Museum Amsterdam. Na publicatie van een onderzoeksrapport was hij in juni dit jaar afgetreden.

Jos van Rooijen.
Jos van Rooijen. Foto Stedelijk Museum Amsterdam.

Jos van Rooijen is door de gemeente Amsterdam per direct benoemd als lid van de raad van toezicht van Stedelijk Museum Amsterdam.

Van Rooijen (1953) heeft ervaring als bestuurder en toezichthouder bij zowel semi-publieke als beursgenoteerde organisaties. Hij was onder meer financieel directeur bij Getronics PinkRoccade en Time Warner. Van Rooijen wordt bij het Stedelijk Museum voorzitter van de auditcommissie.

Wat zijn de 11 conclusies uit het onafhankelijke onderzoeksrapport over de bestuurscultuur van het Stedelijk Museum? De integrale tekst van de conclusies. Met toelichtingen.

Van 30 januari tot 13 juni 2018 was Van Rooijen ook al lid van de raad van toezicht. Hij trok zich terug na de publicatie van het rapport van onderzoekers S.E. Eisma en J.A.J. Peeters naar goed bestuur en de beloningsregelgeving. Daarin werd geconcludeerd dat het toezicht op het museum tot eind 2017 op een aantal punten ontoereikend is geweest.

Voorzitter Truze Lodder van de raad van toezicht zegt in een persbericht van het Stedelijk Museum „dat de principiële redenen van zijn aftreden, en daarmee zijn onafhankelijkheid, mij erin gesterkt hebben Jos van Rooijen voor te dragen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam.”