Brieven

Brieven

Columnist Christiaan Weijts ging kijken bij studenten in de tentenkampen in Groningen, een gevolg van het toegenomen aantal studenten aan de universiteit (Academisch opvangkamp, 31/8). Hij komt tot de conclusie dat universiteiten een „radicale schaalverkleining” nodig hebben. Zijn aanbeveling luidt dat universiteiten weer „intellectuele gemeenschappen” moeten worden, „met strenge selectie-eisen”. Waaruit blijkt dat de „productkwaliteit” (lees: kwaliteit van het onderwijs) achteruitgaat, dat het niveau van Engelstalige colleges vaak „krakkemikkig” is en dat de gemeenschap minder intellectueel is dan voorheen? Lijstjes als de Shanghai-index en rapporten van visitatiecommissies geven geen aanleiding te concluderen dat het niveau daalt. Het lijkt mij juist een groot goed dat steeds meer studenten de kans krijgen een universitaire studie te volgen: de maatschappij heeft straks baat bij veel academici uit zoveel mogelijk lagen van de bevolking. Ik sluit mij liever aan bij een recente aanbeveling van de Jonge Academie: investeer in onderwijs via extra docenten zodat zittende docenten niet bezwijken onder werkdruk.


uhd psychologie (UU)