Minder strenge eisen voor eerstejaarsstudenten

Door het aantal verplichte studiepunten te verlagen hoopt minister Van Engelshoven de stress onder studenten terug te dringen.

Studenten wonen in Ahoy de opening van de Eurekaweek bij, de introductieweek voor nieuwe studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Studenten wonen in Ahoy de opening van de Eurekaweek bij, de introductieweek voor nieuwe studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Foto Jerry Lampen / ANP

Hogescholen en universiteiten mogen niet langer van eerstejaarsstudenten eisen dat zij de maximale zestig studiepunten halen. Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66) wil een wettelijk plafond van maximaal veertig punten voor het zogeheten bindend studieadvies vast laten leggen, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst maandag.

Met dit maximum van tweederde van de te behalen punten hoopt de minister de psychische druk en stress bij studenten te verlagen. Uit onderzoeken blijkt dat steeds meer studenten kampen met psychische problemen en burn-outverschijnselen. Sinds de invoering van het sociaal leenstelsel waardoor meer studenten geld moeten lenen om te kunnen studeren, nemen die klachten nog rapper toe. Dat gaat te ver, aldus Van Engelshoven:

“Ik vind de druk die op studenten wordt gelegd te hoog. We moeten echt voorkomen dat studenten onnodig struikelen.”

Lees ook: De twintiger van nu wil te veel

Bindend studieadvies

Het bindend studieadvies is een minimumaantal punten dat een student in het eerste jaar moet halen om te mogen blijven studeren. Wie onvoldoende punten haalt, moet van de opleiding - tenzij er persoonlijke omstandigheden in het spel zijn. Een bindend studieadvies geldt enkel voor het eerste jaar en universiteiten mogen zelf bepalen hoeveel punten dat moeten zijn.

Op dit moment hanteren de universiteit van Wageningen en meerdere studies in Nijmegen al een criterium van veertig studiepunten. Overige hogeronderwijsinstellingen zitten daarboven.

Van Engelshoven wil dat het plafond in 2020 wettelijk is vastgelegd. Wel hoopt zij dat universiteiten en hogescholen voor die tijd de norm al verlagen.

Reacties

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) noemt het besluit van de minister “een goede eerste stap”. De organisatie pleit er echter voor om het bindend studieadvies helemaal af te schaffen. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) noemde het “zeer goed nieuws” dat “studenten die vaak enorme prestatiedruk ervaren” hier meer ademruimte door krijgen.

Twitter avatar studentenbond LSVb Goede eerste stap door @ivanengelshoven
maar voor echte toegankelijheid en mindere prestatiedruk is ’t volledig afschaffen van bsa vereist https://t.co/CYtoVGFNUC

Twitter avatar HetISO ISO Het nieuwe collegejaar gaat vandaag van start! Met zeer goed nieuws voor studenten: het BSA wordt eindelijk aan banden gelegd. Dank aan @ivanengelshoven, die hiermee ademruimte geeft aan studenten die vaak enorme prestatiedruk ervaren. https://t.co/oE4iieavRp