VS sturen aan op deal met Mexico én Canada

Handelsrelatie

De regering van president Donald Trump streeft naar een nieuw Noord-Amerikaans Vrijhandelsverdrag met zowel Mexico als Canada. Hoewel intensieve onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Canada vrijdag nog niet hebben geleid tot overeenstemming, gaat de regering-Trump ervan uit dat Canada zich aansluit bij een akkoord over vernieuwing van het 24 jaar oude handelsverdrag dat eerder deze week werd bereikt tussen de VS en Mexico.

Het Witte Huis heeft het Congres vrijdag laten weten dat de regering binnen 90 dagen een nieuwe versie van het huidige akkoord Nafta wil tekenen – nog net voordat de nieuwe Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador aantreedt. Onderhandelingen om Canada aan boord te brengen worden volgende week voortgezet. De regering heeft 30 dagen om de tekst van een nieuw verdrag aan het Congres te leveren ter goedkeuring. In het Congres bestaat weinig animo voor een verdrag zonder Canada.

Voor voorstanders van Nafta is het signaal dat Trump, die Nafta vaak hekelt als een „verschrikkelijk” akkoord, Canada bij het verdrag wil houden bemoedigend. Trump heeft gedreigd met importheffingen van 25 procent op auto’s die in Canada worden geproduceerd, om concessies af te dwingen. Knelpunten gaan over de Canadese zuivelsector en over een mechanisme om handelsgeschillen te beslechten.