Recensie

Recensie

Ng’s wendingen zijn verrassend

Als ooit de term ‘literaire thriller’ van toepassing is geweest, dan is het op de boeken van de Amerikaans-Chinese Celeste Ng, die spannend zijn, plot-driven, maar nergens gemakzuchtig of eenduidig. Ng gaat uit van de psychologie van haar personages. De romans zitten vernuftig in elkaar, en de stijl is heel beeldend. Ze vangt veel in dialoog, en staat zichzelf af en toe een lekkere vergelijking toe. Kleine brandjes overal begint met een grootse klap: de ideale gezinswoning van het ideale gezin staat erg onideaal in de hens. In wat volgt, een lange flashback, vertelt Ng hoe het zo ver heeft kunnen komen. Haar wendingen zijn verrassend, het tempo ligt hoog.

Roman
Celeste Ng: Kleine brandjes overal. Signatuur, 342 blz., 19,99 euro

●●●●●