Opinie

Inbox van de redactie

Wat schreven de lezers deze week aan de redactie Opinie? Een indruk.

De column van Rosanne Hertzberger over vaccineren stak veel lezers. In ‘Denkende burger: winst, al heeft hij het soms fout’ (25/8) zag ze de dalende vaccinatiegraad als „collateral damage” van het gestegen opleidingsniveau. („Opleiding geeft het zelfvertrouwen om vragen te stellen en autoriteit in twijfel te trekken en dat is allemaal netto winst.”)

Veel lezers stellen ongeveer dezelfde vraag als Evert Wasch uit Nijmegen; of het dan ook collateral damage is als zijn kind „sterft aan de mazelen of de kinkhoest”.

Huisarts Corien Heemstra trekt het fotobeleid van NRC in twijfel, ze is anti-injectienaald-in-de-krant. Al meerdere malen heeft ze de opinieredactie laten weten dat het onverstandig is om bij artikelen over vaccineren foto’s af te beelden van naalden in zachte, gave kinderarmpjes. Dat levert maar negatieve associaties op. Nu had ze net „tegenover de concurrent” zitten opscheppen dat NRC goede beeldalternatieven heeft, telde ze in de krant van 24 augustus 16 injecties op één pagina.

Iets anders dat opviel: een opinieartikel van de Jonge Democraten met een oplossing voor drugsafval: legale dumpplekken. Op de redactie gingen de wenkbrauwen omhoog. Was dit een grap? Geen grap, zei vice-voorzitter Dennis van Driel. Hij had het artikel weliswaar niet ondertekend, maar volgens mede-ondertekenaar Lysanne van Schaik beantwoordde hij „vragen over de inhoud”. Zijn onderbouwing was helder: heroïne gebruiken mag ook niet, maar je kunt wel legaal je naalden dumpen. Je mag ook niet je baby te vondeling leggen, maar er is wel een babyluik. Dus.

Dat drugscriminelen op één lijn worden gesteld met drugsverslaafden en wanhopige moeders hebben we op de redactie beschouwd als collateral damage van de frisse denkkracht van politieke jongerenpartijen.

, chef Opinie