Brieven

Brieven

Illustratie
Illustratie Cyprian Koscielniak

Het is lastig discussiëren over elkaars Godsbeeld. Dat geldt ook voor het reformatorisch Godsbeeld dat opduikt in de vaccinatiediscussie en dat stelt dat God bepaalt of je ziek wordt. Gelukkig zijn er minder vaccinatievijandige Godsbeelden. De almachtige, alwetende, alziende (zogenoemd theïstische) God, permanent in de weer met het uitdelen van straffen en beloningen, is voor velen niet geloofwaardig meer. Er zijn allerlei nieuwe beelden van God naast of voor in de plaats gekomen. Zo ook de God als liefdevolle kracht, die mensen uitnodigt nieuwe mogelijkheden te benutten, bijvoorbeeld als resultaat van wetenschappelijk onderzoek.

Aan die God zijn mensen niet passief onderworpen. Integendeel, zij zijn Gods helpende handen, zijn co-auteurs. Geroepen om hun talenten te benutten tot heil van iedereen, bijvoorbeeld door medische ontdekkingen die ziekte kunnen voorkomen of genezen. Ieder dient zich te gedragen alsof hij de ware God/godsdienst vertegenwoordigt, maar dient er tegelijk rekening mee te houden dat ook de ander de ware God/godsdienst kan vertegenwoordigen. Het Godsbeeld van de biblebelt is niet zaligmakend. Een Godsbeeld dat de mens eigen gewetensvolle afwegingsruimte, vrijheid en verantwoordelijkheid geeft, is zo gek nog niet. Het voorkomt dat kinderen onnodig slachtoffer worden van een vaccinatievijandige God.