VMBO Maastricht bevreesd voor stigma

Examendebacle 250 leerlingen van VMBO Maastricht horen deze vrijdag of ze nu wel een diploma krijgen, na hun ongeldige examens.

Op VMBO Maastricht willen ze terug naar normaal. Maar het regent de komende tijd nog onderzoeken.
Op VMBO Maastricht willen ze terug naar normaal. Maar het regent de komende tijd nog onderzoeken. Foto Marcel van den Bergh / HH

Hij wil „zeker niet als school de zielenpiet” uithangen, maar Jan Rijkers vindt het fijn dat er ook even wordt gevraagd naar het welbevinden van docenten en overig personeel van het VMBO Maastricht. Hij is interim-bestuurder bij koepel LVO, waar de school onder valt. De leerlingen waren de echte slachtoffers, maar ook het personeel heeft het voor de kiezen gekregen sinds de ingreep van de inspectie in juni. Toen werden de examens van 354 reeds geslaagden ongeldig verklaard vanwege onvolledigheden in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).

„Sommigen werkten vrijwel de hele vakantie door om zaken uit te zoeken en leerlingen met zomerschool voor te bereiden voor de examens”, zegt Rijkers. „Nu merk je de angst voor het blijvende vergrootglas. Een van de docenten vertelde hoe hij bang was om, zoals hij gewend was, voor zijn introductie met een klas de stad in te gaan. Omdat een enkele leerling zich zou kunnen misdragen en dat tot ophef zou leiden.”

Vorige week, bij het begin van het nieuwe schooljaar, zijn er plenaire bijeenkomsten geweest, „waar iedereen zijn verhaal kwijt kon. Er wordt ook persoonlijk met onze mensen gepraat. Wie professionele hulp nodig heeft, kan dat krijgen. Ook met het oog op lesuitval is het zaak om het scherp in de gaten te blijven houden.”

Van de 354 in juni teruggefloten leerlingen zijn er 20 definitief gezakt en hebben 42 al een diploma. Enkelen begonnen aan vervolgonderwijs via een zogeheten entreeopleiding, waarvoor ze geen vmbo-diploma nodig hebben. Zo’n 250 leerlingen deden vorige week hun laatste herstelexamens en horen deze vrijdag of ze alsnog geslaagd zijn.

Lees ook: ‘Boeken vast op een schip in China, les krijgen vanaf de gang’

Het cijfer 1

Ook Max Imandt (16) legde vorige week zijn examen af. Min of meer een formaliteit, volgens zijn moeder Marika de Bruijn. „Het ging om landkunde voor het vak Frans. Wat hij precies moest vond hij onduidelijk. Het maakt voor Max allemaal niet zoveel uit: ook met het cijfer 1 slaagt hij.” Max is ondertussen al begonnen met zijn mbo-opleiding vormgeven, media & technologie in Eindhoven.

Ruim tweederde van de leerlingen die plots landelijk nieuws werden stroomt door naar een van de opleidingen van ROC Leeuwenborgh in Maastricht. Daniëlle Bollen, als manager verantwoordelijk voor de aanmelding en plaatsing van de leerlingen daar: „We hebben toen afgesproken dat leerlingen bij ons mochten beginnen, maar dat ze voor 31 december hun diploma alsnog zouden moeten halen. Het traject van examens daarvoor blijft de verantwoordelijkheid van VMBO Maastricht.”

Komende week starten de nieuwe mbo’ers en vavo-leerlingen . „We zijn er klaar voor”, zegt Bollen. „Mentoren willen in individuele gesprekken horen wat bij hen leeft. Indien nodig kunnen ze extra zorg krijgen. Voor alles moeten we voorkomen dat de leerlingen een stempel krijgen.”

Zo snel mogelijk terug naar normaal, dat is ook wat ze op VMBO Maastricht willen. Makkelijk wordt dat niet. Het regent de komende tijd nog onderzoeken, die mogelijk voor onrust zullen zorgen. Half september wordt duidelijk of er gaten zitten in het PTA van de nieuwe vierdejaars. Zo ja, dan moet er tussen de reguliere toetsen en examens worden ingehaald en gerepareerd. Het PTA voor de huidige derdejaars is aangepast en zo eenvoudig mogelijk gehouden (Rijkers: „Doen wat wettelijk is voorgeschreven en niet veel meer.”).

Lees ook: Niemand liep warm voor de opzet van het middelbaar onderwijs in Maastricht. Op het vmbo, de eerste proeftuin, ging het mis.

Breder onderzoek

De interim-bestuurder doet daarnaast zelf onderzoek naar de school. De Onderwijsinspectie neemt ondertussen VMBO Maastricht en tien andere LVO-scholen onder de loep om te kijken hoe het mis kon gaan en of de problematiek breder is.

Ook wordt gekeken naar het functioneren van de Limburgse scholenkoepel. Het college van bestuur en de directie van LVO Maastricht hebben de onderwijsinspectie al een zelfevaluatie gestuurd. Daarin schrijven ze dat ze niet op de hoogte waren van de incorrecte PTA’s, wel van problemen met onder meer ziekteverzuim, lesuitval en het functioneren van de locatiedirecteur. „Met de kennis van nu” concluderen bestuur en directie dat ze korter op de school hadden moeten zitten.

Ondertussen doet de Auditdienst Rijk onderzoek naar het functioneren van de inspectie in de hele kwestierond VMBO Maastricht. LVO-voorzitter André Postema zette daar eerder vraagtekens bij: had de inspectie niet eerst met een bestuur van LVO „een adequate analyse” kunnen maken voordat ze op 22 juni „zo ongecontroleerd” naar buiten traden?

Correctie (31-8-2018): In een eerdere versie van dit bericht stond dat het om 200 leerlingen ging. Dat moest 250 zijn - hierboven is het aangepast.