Onderwijsinspectie oordeelt hard over ‘groene school’ in Friesland

De Onderwijsinspectie oordeelt vernietigend over het bestuur van het Nordwin College, een groene school voor vmbo en mbo in Friesland die sinds januari onder verscherpt financieel toezicht staat. In een rapport, dat maandag verschijnt, spreekt de inspectie van „financieel wanbeleid” en „ernstige nalatigheid” bij het waarborgen van de onderwijskwaliteit.

Meer ‘groene’ onderwijsinstellingen raakten de afgelopen tijd in de problemen. Het Zuid-Hollandse en Zeeuwse Edudelta stopte deze maand met het onderwijs wegens financiële problemen. Bij een aantal instellingen zijn er fusieplannen of bestuurswisselingen. Vijf van de elf groene onderwijsinstellingen draaien verlies. Zo’n 57.000 vmbo-leerlingen en mbo-studenten volgen groene opleidingen als dierenverzorging, bloemstyling of hovenier.

Volgens de inspectie anticipeert het groene onderwijs niet genoeg op de krimp. Het aantal mbo-studenten daalt tot 2026 naar verwachting met 25 procent en op het groene onderwijs, dat zich vooral buiten de randstad bevindt, is dat percentage mogelijk nog hoger. Maar in hun begrotingen houden besturen nauwelijks rekening met dalende inkomsten, schreef de inspectie in een recent rapport. Bezuinigingen op personeel kunnen de onderwijskwaliteit in gevaar brengen. Ook de grote hoeveelheid kleine opleidingen maakt agrarische scholen kwetsbaar.

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66) noemde dat in een reactie „zorgelijk”.

Groen onderwijs pagina 9