Onderwijs

PO in actie stapt uit overleg met Slob

Vakbond PO in actie is donderdag uit het overleg over het lerarentekort met onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) gestapt. PO in actie eist dat de salariskloof tussen primair en voortgezet onderwijs wordt gedicht. Omdat Slob dit niet wil toezeggen, verliet onderhandelaar Jan van de Ven een bijeenkomst in Den Haag met sectorraden, vakbonden en de onderwijsminister. Volgens de vakbond is 80 procent van de leden bereid het werk neer te leggen tot de salariskloof wordt aangepakt. Het salarisverschil tussen leerkrachten in het primair onderwijs en hun collega’s in het voortgezet onderwijs loopt volgens Van de Ven op tot 15 procent. (NRC)