Dales brengt nog geen rust bij 50Plus

Ouderenpartij Drie maanden na de benoeming van Geert Dales als partijvoorzitter rommelt het weer bij 50Plus, in het hoofdbestuur en lokaal.

Met de door voorzitter Geert Dales bepleite loyaliteit wil het binnen 50Plus nog niet echt vlotten.
Met de door voorzitter Geert Dales bepleite loyaliteit wil het binnen 50Plus nog niet echt vlotten. Foto Remko de Waal / ANP

Bij 50Plus spelen opnieuw hoogoplopende interne ruzies, zowel in het hoofdbestuur als bij twee provinciale afdelingen.

Geert Dales is pas drie maanden partijvoorzitter, maar hij krijgt flinke kritiek op zijn bestuursstijl. Lid van het hoofdbestuur Sjanie Donker is vorige week uit onvrede opgestapt. Ze kon zich er niet in vinden dat er niet werd genotuleerd bij vergaderingen en dat beslissingen zelden werden genomen door te stemmen.

Lees ook het profiel: Vaak bekritiseerde Dales belooft 50Plus eensgezindheid

Het resultaat is volgens Donker een mistige manier van besturen: officiële besluiten weerspiegelden vooral de conclusies van Dales. Ook zou het hoofdbestuur te weinig informatie krijgen voor het adequaat uitvoeren van zijn taken. Dales zegt dat hij het juist „een teken van goed bestuur” vindt dat men met elkaar tot een besluit komt zonder te stemmen. Volgens de voorzitter heeft het hoofdbestuur in samenspraak besloten om niet te notuleren.

Nadat Donker informatie had gegeven aan de pers liep de ruzie zo hoog op dat Dales aan haar vroeg om haar partijlidmaatschap op te zeggen. Donker kaatste dat verzoek terug: zij vroeg hem zelf uit de partij te vertrekken. Naast bestuurslid Donker is ook de vice-voorzitter van het hoofdbestuur, Paul Le Coultre, begin augustus opgestapt. Zijn vertrek is ingegeven door gezondheidsredenen.

Het tumultueuze vertrek van Donker is opvallend omdat het nieuwe hoofdbestuur pas enkele maanden geleden is geïnstalleerd, nadat in mei het vorige bestuur opstapte – ook na interne ruzies. Dales, voormalig VVD-wethouder in Amsterdam, begon in mei als nieuwe voorzitter. Drie voorgangers hebben het veld moeten ruimen wegens conflicten met de politieke leiders: partijleider Henk Krol en senator Jan Nagel.

Lees ook: De ouderenpartij wil maar niet volwassen worden

Interne problemen

Dales beloofde bij zijn aantreden rust. „Mijn leidraad: een cultuur van onderlinge loyaliteit en eensgezindheid”, zei hij op het partijcongres.

Die rust is er allerminst gekomen. Niet alleen in het hoofdbestuur, maar ook bij twee provinciale afdelingen zijn interne problemen. In Flevoland wordt door het hoofdbestuur geprobeerd om gekozen bestuurslid Roy Zuiverloon te ontzetten uit zijn functie. Het bestuur wil hem vervangen door een bestuurscommissie die kandidaten moet gaan selecteren voor een nieuw afdelingsbestuur.

De Overijsselse tak van 50Plus worstelt nog met de nasleep van een vechtpartij in mei. Er werden klappen uitgedeeld tijdens een provinciale vergadering in Deventer, waarna drie mensen aangifte deden. Een lid kampt nog altijd met „een stukje gevoelloze onderlip”, zo blijkt uit interne correspondentie.

Rob Freriks, erelid en voormalig lijsttrekker in Overijssel, was een van de betrokkenen bij de vechtpartij. Hij heeft een ontzegging gekregen voor de locatie waar is gevochten. Desondanks is besloten de volgende ledenvergadering op 29 september opnieuw op die plek te organiseren.

Dat zou betekenen dat Freriks zich bij voorbaat geen kandidaat kan stellen voor nieuwe functies in de verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschappen. Voorzitter Dales zegt desgevraagd dat er wordt gewerkt aan een oplossing.

De sfeer in de afdeling Overijssel is sinds de vechtpartij geladen. Uit interne correspondentie blijkt dat leden over en weer dreigen met aangiftes en verzoeken om een royement uit de partij.

Eerder deze week werd bekend dat Dales de banden verbreekt met het eigen wetenschappelijk bureau van 50Plus. Dales gaf zelf als reden dat er mismanagement zou zijn geweest bij de wetenschappelijke tak. De medewerkers van het wetenschappelijk bureau zelf zeggen echter dat zij gestraft worden voor een te kritische houding. De voorzitter van het wetenschappelijk bureau weet nog niet of het bureau zich zal neerleggen bij het besluit van Dales.