Keuzeprobleem

Vanaf 2020 geen atlas meer bij aardrijkskunde-examens

Vanaf 2020 is het havo-leerlingen niet langer toegestaan een atlas te gebruiken bij het centrale eindexamen. Een jaar later geldt dit ook voor vwo-leerlingen, zo heeft het College voor Toetsing en Examens (CvTE) bekendgemaakt. Aanleiding is dat er nu twee goedgekeurde uitgaves zijn die het onderwijs gebruikt.

Naast de Grote Bosatlas van uitgever Noordhoff is sinds vorig jaar ook de Alcarta van ThiemeMeulenhoff goedgekeurd. Beide atlassen voldoen aan de eisen voor goed aardrijkskunde-onderwijs. Ze verschillen op detailniveau. Zo heeft de Bosatlas een legenda voorin, en Alcarta bij vrijwel elke kaart.

De verschillen plaatsten het College voor een probleem; bij het centraal eindexamen mogen gebruikers van de ene atlas geen voordeel hebben op gebruikers van de andere. Het stelde vast dat er geen centraal examen kan worden gemaakt waarbij de verschillen helemaal worden weggenomen. Eén van de twee boeken uitsluiten is ook niet mogelijk. Het College zag geen andere oplossing dan de atlas af te schaffen in de examenzaal.

Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap reageert ontstemd op het verbod. Het betreurt de beslissing, en stelt dat de komst van Alcarta alleen maar pleit voor meer gebruik van atlassen in het onderwijs, „een rijke bron aan informatie” en „onmisbaar”. (NRC)