Het Taalhuis helpt met vinden van werk: ‘Ze weten vaak niet wat ze fout doen’

Arbeidsmarkt Voor wie moeite heeft met het vinden van een baan, organiseert Het Taalhuis een inloopspreekuur. „Ik dacht dat ik een oké cv had.”

Illustratie Roland Blokhuizen

Habtom Gebremichael (42) wil werken. „Maakt niet uit waar.” Hij zoekt werk dat betaalt – gewoon een baantje, geen carrière. Daar denkt hij nu nog helemaal niet aan, dat is iets voor later. Nu heeft hij zijn verplichtingen naar zijn familie in Eritrea. „Mijn zoon zit daar, mijn vader en mijn broer. Zij denken: in Nederland is geld, dus stuur ons geld. Ze weten niet hoe het hier gaat.”

Gebremichael is aanwezig op het inloopspreekuur van Het Taalhuis in de bibliotheek van Den Haag. Hij zocht hulp bij het opstellen van een cv. „Hoe kan ik werk vinden? En wat moet er dan in zo’n cv staan?” Op wat parttime banen na – zo maakt Gebremichael op dit moment twee keer in de week schoon in een zwembad – lukt het hem maar niet fulltime werk te vinden. „Overal heb ik papieren voor nodig”, verzucht hij. En die heeft hij niet. „In Eritrea maakt een opleiding niet zo veel uit, daar kun je gewoon laten zien dat je iets kan. Hier draait alles om papier.”

Tijdens dit spreekuur past Gebremichael met een vrijwilliger zijn cv aan. Samen richten ze zich op de kwaliteiten en vaardigheden die hij in huis heeft. „Ik had als huiswerk meegekregen op te schrijven waar ik goed in ben.”

Het Taalhuis, een initiatief van de Bibliotheek Den Haag en de Stichting Lezen & Schrijven, organiseert iedere donderdag een inloopspreekuur voor werkzoekenden. Het uur is bedoeld voor de groep deelnemers van de gratis sollicitatiecursus van Het Taalhuis. Die acht weken durende cursus is gericht op laagopgeleiden (mbo niveau 2 of lager) en mensen met een taalachterstand, zoals inburgeraars.

Vol teleurstelling

„Solliciteren is voor laagopgeleiden en laaggeletterden vaak een hele uitdaging”, zegt Reka Deuten, programmaleider van Het Taalhuis. „Het gaat om mensen die er wel bij willen horen, wel mee willen doen, maar die bijvoorbeeld niet zomaar een goed cv kunnen opstellen.”

Lees ook: Werkloos? Daar gaat weer 0,7 punt van je geluk-score af

Want ondanks verbeteringen ligt de werkloosheid onder laagopgeleiden in de beroepsbevolking nog altijd op 9,2 procent, terwijl ‘slechts’ 3,4 procent van de hoogopgeleiden zonder werk zit. Ruim 1,3 miljoen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar zijn bovendien laaggeletterd, in Zuid-Holland is dat percentage het hoogst. Mede daarom is de Haagse bibliotheek vorig jaar begonnen met het aanbieden van een sollicitatiecursus.

Met name 55-plussers en migranten hebben moeite met het vinden van werk. Zo concludeerde de Sociaal Economische Raad (SER) in mei dat de arbeidsintegratie van inburgeraars weliswaar verbetert, maar dat de situatie nog steeds zorgelijk is: 84 procent van de 18 tot 65-jarigen die in 2014 een verblijfsvergunning kregen, ontvangt na tweeënhalf jaar een bijstandsuitkering. En hoewel er steeds meer 55-plussers werken, loopt het werkloosheidspercentage in deze groep nog steeds op. Uit onderzoek van ouderenorganisatie KBO-PCOB onder 55-plussers blijkt dat 80 procent er langer dan een jaar over doet om een baan te vinden.

„55-plussers lopen vaak tegen hun eigen kunnen op”, schetst Deuten. „Dan zijn ze bijvoorbeeld opgeleid tot directiesecretaresse en moesten ze vooral snel kunnen typen, terwijl er anno 2018 heel andere vaardigheden nodig zijn voor een dergelijke functie.” Voor inburgeraars is de valkuil vooral dat ze zoeken naar werk dat ze in hun thuisland hebben gedaan. Maar een apotheker plaatst in Syrië bijvoorbeeld ook hechtingen, terwijl dat in Nederland absoluut niet mag.

Vrijwilliger en loopbaancoach Kristin Dekkers beschrijft hoe deze mensen vaak „vol teleurstelling” binnenkomen. Ze hebben tig brieven verstuurd, maar geen enkele keer zijn ze uitgenodigd voor een gesprek. „Ze weten vaak niet wat ze fout doen.” Door te focussen op motivatie, kwaliteiten en vaardigheden, moet het voor de cursisten duidelijker worden bij welke banen ze wél een kans maken. „Dat kan soms al met kleine aanpassingen in hun cv, zodat ze in ieder geval worden uitgenodigd.”

Lees ook: Hoe schakel je de concurrentie uit, wanneer je op zoek bent naar een droombaan?

Daarnaast worden er tijdens het spreekuur oefensollicitatiegesprekken gevoerd, waarbij elke cursist een keer de werkgever, en een keer de werknemer is. „Dit is dus echt wel meer dan alleen een vragenuurtje”, zegt Deuten. „We geven deelnemers inzicht in hun keuzemogelijkheden, in het solliciteren, en in toekomstige sollicitatiegesprekken.” Sinds de start van het programma hebben zich 66 mensen aangemeld – meer dan de helft doorloopt ook de hele cursus.

LinkedIn-profiel

Zo dacht Mike van der Pol (60) dat hij „wel een beetje een oké cv had”, maar toen hij hier kwam, bleek dat niet zo te zijn. Nu zit er in de map die hij op tafel legt niet alleen een helder cv, maar ook het bewijs dat hij de sollicitatiecursus van Het Taalhuis afrondde. Met trots laat hij het zien.

Van der Pol is nu bijna twee jaar werkloos, nadat hij jarenlang via uitzendbureaus administratief werk deed bij verschillende ministeries. „Er zijn genoeg mensen zoals ik die willen werken. Ik sta open voor nieuwe ideeën.” En dus meldde Van der Pol zich aan voor de cursus.

Hij poetste zijn cv er op („ik vond een foto nooit zo nodig, maar het is best handig – dan hebben ze een beeld bij een naam”) , kreeg tips om online gericht naar werk te zoeken en oefende een sollicitatiegesprek.

Een van de tips waar Van der Pol veel aan heeft gehad is het opstellen van een LinkedIn-profiel. „Ik durfde het eerst niet echt, maar netwerken is heel belangrijk. Als iemand nu mijn verzoek accepteert, dan ben ik daar wel heel trots op.” Zo vroeg hij een voormalige werkgever onlangs om een referentie. Op zijn LinkedIn-profiel staat nu dat hij een „harde werker” is, vertelt Van der Pol.

Werk heeft de cursus Van der Pol nog niet opgeleverd, maar hij zegt wel veel aan de cursus te hebben gehad. „Ik heb een scherper beeld van wat ik kan en waar ik goed in ben, dus blijf ik solliciteren. Ik blijf positief.”