Brieven

Brieven 29/8/2018

Vaccineren

Eigentijds bijgeloof

De afnemende vaccinatiegraad is volgens Rosanne Hertzberger een bijkomend gevolg (‘collateral damage’) van het toenemende opleidingsniveau (Denkende burger, 25/08). Maar zou die vaccinatiegraad niet eerder dalen ondanks het toenemende niveau, zoals ook betoogd kan worden voor andere eigentijdse vormen van bijgeloof, waaronder het enthousiasme voor overbodige voedingssupplementen en diëten.

Mevrouw Hertzberger, u zou de populariteit van politieke schreeuwlelijken ook wel kunnen duiden als een neveneffect van het stijgende opleidingsniveau met de daarbij horende ontvoogding en mondigheid van de burgers. Wellicht ook de steeds grotere ontvankelijkheid voor desinformatie via sociale media. De toenemende afkeer van lezen, de vulgarisatie van het tv-aanbod, de vulling van de dag met het uitwisselen van onnozelheden via mobiele apparatuur: allemaal neveneffecten van die ‘enorme sprong voorwaarts’. Of toch niet?

Festivallawaai

Iedereen koptelefoon op

Als ik geluid produceer waar mijn buren last van hebben, dan is dat zoiets als mijn vuilnis over de muur van de buren gooien. Het geluid op festivals, zoals beschreven in de krant van 27 augustus (Festivallawaai meten bij de mensen thuis), kan natuurlijk minder hard worden versterkt. Je kunt ook de luidsprekers op nul zetten en het geluid doorgeven aan koptelefoons die je eerst aan de bezoekers uitreikt.

elektrische auto’s

Weg met die infuusauto

Goed dat NRC aandacht blijft geven aan de grote toekomst van elektrische auto’s zonder stekker, ook wel waterstofauto’s genoemd. (Waterstof wint langzaam terrein, 22/8).

Deze auto’s leveren veel meer besparingen op dan de elektrische auto’s met batterijen. Vooral het produceren van die batterijen veroorzaakt zoveel CO2₂-uitstoot, dat die auto’s per saldo nauwelijks besparing opleveren. ZieNRC checkt van 26/6/17.

Nu er door Shell een net van waterstofpompen wordt uitgerold, is te hopen dat de auto’s zonder stekker terrein winnen. Zodat we in de grote steden verder gevrijwaard worden van die grote bakbeesten van batterijauto’s die links en rechts gereserveerde gratis parkeerplaatsen innemen om daar aan het infuus te liggen. Werkelijk een aanslag op het oorspronkelijk vaak zo mooie stadsbeeld!

Wanneer Mercedes ook nog zo vriendelijk zou zijn om zijn kleine zusje (de Smart) van een waterstoftank te voorzien, hebben we de beste stadsauto die we ons kunnen voorstellen. Ook als deelauto natuurlijk, en dan wél op een gereserveerde parkeerplaats.

Bredero

De dolle vaandrig

Wat een genoegen, al die aandacht in uw krant voor Bredero. Terecht merkt u in uw commentaar op: „Die prachtige literatuur komt alleen tot leven als zij wordt gelezen.”

Jaren gaf ik les in 5- en 6-vwo en bij de historische letterkunde behandelde ik Hooft, Vondel en Bredero. Na mijn lessen gingen de leerlingen niet massaal hun werken lezen; dat was een doel te ver. Maar er waren er die, gegrepen door de prachtige verzen van Vondel bij de dood van zijn kinderen, deze verzen uit het hoofd leerden om die tot mijn verrassing op te zeggen bij het literatuurtentamen.

Bij Bredero had ik soms succes door A.M. de Jongs biografie De dolle vaandrig te laten lezen. Natuurlijk is het aanvechtbaar, dat deze verteller dit levensverhaal geheel baseert op de gedichten van Bredero, maar het gaf geïnteresseerden veel leesplezier, ook bij de geschiedenis van de rederijkerskamers in Amsterdam en de Muiderkring. Helaas zie ik dit aardige werk van A.M. de Jong nergens vermeld.