3D-printer

Ontwerp plastic wapen online gezet

De Amerikaan Cody Wilson heeft zijn veelbesproken ontwerpen voor 3D-geprinte vuurwapens dinsdag online gezet, ondanks een publicatieverbod dat een rechter hem een dag eerder oplegde. Door het vragen van een kleine vergoeding voor de blauwdrukken hoopt Wilson het verbod te omzeilen, zei hij op een persconferentie. Volgens Wilson, een vooraanstaand pleitbezorger van vrij wapenbezit, staan de blauwdrukken sinds dinsdagmorgen op internet. Hij zegt dat hij er al bijna vierhonderd heeft verkocht. Kopers kunnen de ontwerpen gebruiken om met hun 3D-printer een werkend plastic vuurwapen te produceren. (AP)