Brieven

Brieven

Jacob van de Beeten betoogde in NRC dat niet gepoogd moet worden het Verenigd Koninkrijk binnenboord te houden na een eventueel tweede Brexit-referendum. Laat de Britten zelf maar ervaren hoe dom hun Brexit is, luidt de kop (22/8). Hiermee wordt echter compleet voorbijgegaan aan het grote aantal Britten dat zich wel met de Europese Unie verbonden voelt. Bovendien heeft niet iedere Leave-stemmer per definitie een diepgewortelde afgunst jegens de EU. Vier op de tien wil bijvoorbeeld niet ten koste van alles uit de EU stappen, denk aan economische achteruitgang. Meer dan twee jaar na de smerige Brexit-campagne, waarin wetten en regels werden overtreden en valse beloftes de standaard waren, wordt pas langzaam duidelijk wat Brexit écht betekent. De gewone Brit verdient een herkansing, geen straf. Met de Nederlandse belangen die op het spel staan bij de Brexit, zouden wij juist déze boodschap luid moeten verkondigen. Een weigering het VK binnenboord te houden na een tweede referendum zoals Van de Beeten betoogt, voedt de euroscepsis alleen maar en verdiept de kloof tussen het VK en de EU.