Brieven

Brieven 27/8/2018

Afval scheiden

Belonen werkt

Erik van Garderen vraagt zich af of er geen systemen bestaan die afval scheiden bevorderen waarbij mensen iets tastbaars terugkrijgen (‘Kilofetisjisten’ vergeten burger die met dat afval moet slepen, 23/8). Zoiets bestaat al jaren in Barendrecht, met groot succes. Een ‘social enterprise’ geeft bij inlevering van gescheiden afval een vergoeding per kilo, afhankelijk van het soort afval. Dit kan oplopen tot 26 cent per kilo voor pet-flessen. Afval inleveren wordt aantrekkelijk. Dit blijkt onder andere uit de mensen die langs de kant van de weg weggegooide flesjes verzamelen. Weg zwerfafval.

Duurzaamheid

Groen cashen

In Niemand heeft recht op de uitstoot van meer broeikasgassen (NRC Klimaatblog, 22/8) wordt wederom een pleidooi gehouden om de samenleving te verduurzamen. Dan is het belangrijk dat de visie op economie die bij veel mensen op links leeft, namelijk dat economische groei meer spullen en dus vervuiling betekent, wordt bijgesteld. Economische groei betekent dat er meer waarde gecreëerd wordt en niet per sé meer goederen. Alhoewel idealisme innovatie en energiebesparing wel kan motiveren, zal voor een grootschalige omslag het economisch uit moeten kunnen. ‘Groen’ moet geld opleveren. Het tegenovergestelde scenario, waarin geen groei of krimp is, betekent dat naar goedkope oplossingen gezocht wordt. Kijk maar naar het Oostblok. Er is zoveel vervuiling, terwijl schonere energie als gas er in grote hoeveelheden in de grond zit. Men had het geld niet om te investeren in de nodige innovatie om dat gas uit de bodem te halen en de infrastructuur om het aan te wenden.

Stef Blok

Hoezo onaantastbaar?

Columnist Clarice Gargard gooit weer wat olie op het vuur dat is ontstaan door de recente uitlatingen van minister Blok (Vreedzaam Nederland beter af zonder Blok, 23/8). Hij heeft zich ongelukkig uitgelaten, dat is zeker. Hij benoemt echter wel een aantal zaken die waar zijn. Natuurlijk staan de diverse etnische bevolkingsgroepen in Nederland elkaar niet met wapens naar het leven, maar dat neemt niet weg dat er een ernstig multicultureel probleem is. Zelfs in linkse kringen wordt dat tegenwoordig toch vrij algemeen toegegeven. Ook is het een wetenschappelijk vaststaand feit dat ‘het hemd nader is dan de rok’. Stuitend wordt haar column echter wanneer wordt gesuggereerd dat politici fouten onbeperkt mogen blijven maken, terwijl de rest van de bevolking voor van alles bestraft wordt. Zo hoeven bijstandsgerechtigden zich niet, zoals Gargard stelt, voor hun liefdesrelaties te verantwoorden maar voor de vraag of ze wel of niet samenwonen. Dat is gewoon het toepassen van de wet. Politici die strafbare feiten plegen worden gewoon vervolgd, net als iedere andere Nederlander. De verdere kritiek op politici omvat gewone, democratisch genomen besluiten. Daar hoef je het niet mee eens te zijn, maar dat betekent niet dat politici zich „onaantastbaar wanen”. Tijdens de volgende verkiezingen kan iedereen zich weer uitspreken.

Dividendbelasting

Critici zijn verwaand

Het is de plicht van ieder bedrijf op te komen voor de belangen van zijn aandeelhouders. Zij zijn immers de eigenaren van het bedrijf. Shell en Unilever moeten er dus voor zorgen dat hun niet-Nederlandse aandeelhouders hun dividend ontvangen zonder daarover eerst belasting

betaald te hebben. Dat kan heel eenvoudig via Engeland, omdat die belasting daar niet bestaat. Waarom menen met name linkse mensen, dat deze bedrijven hun plicht zullen verzaken? Simpelweg omdat zij dit geld zelf zo goed kunnen gebruiken?

Correcties/aanvullingen

Warmtepomp

In het artikel Hr-ketels nog altijd verreweg het populairst, maar de groei vlakt af (23/8, p. E2) werden verkeerde percentages genoemd. De groei van de verkopen van warmtepompen daalde niet van 30,6 naar 12,9 procent, maar van 44 procent naar 15 procent.

Die Zeit

In Oorlogsmunitie bij Berlijn ontploft door bosbrand bij Berlijn (24/8, p. 13) wordt Die Zeit een dagblad genoemd. Het is een weekblad.