Brieven

Brieven 25/8/2018

Diversiteit kunst (2)

Begint bij bureaucratie

Een nobel streven om kunst diverser te maken. Maar zolang de procedure voor subsidieaanvragen niet verandert, zal het niet lukken. De huidige aanvraagformulieren zijn nu zo lastig en tijdrovend om in te vullen (formuleer beleidsdoelen, kwantificeer resultaten, maak begroting), dat het voor veel kunstenaars met een Nederlandse achtergrond en taalvaardigheid al bijna niet te doen is.

Menzis

Makkelijk scoren

Als bekostiging van depressiebehandelingen afhankelijk wordt van resultaten (Resultaatgericht behandelen van depressies. Serieus, Menzis?, 22/8), zal men zich op de makkelijke gevallen concentreren. Daar valt snel veel success te behalen. Voor de dan groeiende groep van zware gevallen zal men meer en meer obstakels opwerpen en die mensen zullen uiteindelijk in de bijstand of op straat belanden.

Treinstoring

Toch je eigen schuld

ProRail meldt dat de storing die duizenden gestrande reiziger dupeerden gevolg was van een softwarefout (Storing die treinverkeer rond Amsterdam platlegde, was gevolg van softwarefout, 23/8). Hiermee leggen ze de verantwoordelijkheid bij de software. Een fout in software is altijd oorzaak van door mensen uitgevoerd slecht ontwerp, onvoldoende testen of het te vroeg inzetten van die software.

dna-onderzoek

En besnijdenis dan?

Het succes van DNA-onderzoek in de zaak-Verstappen leidt tot pleidooien voor de verplichting om aan zulk onderzoek mee te doen. Maar ja, het strijken met een wattenstaafje aan de binnenkant van de wang zou wel eens een schending van de lichamelijke identiteit kunnen zijn en daarmee in strijd met artikel 11 van de Grondwet, verklaart minister Grapperhaus (Ruimer DNA afnemen? Met tegenzin dan, 23/8). Deze bedenking wordt ook gemaakt als het gaat om het prikje dat tegen akelige ziektes beschermt. Nooit komen politici met dit bezwaar als het gaat om de besnijdenis waaraan per jaar tien- tot vijftienduizend jongens onvrijwillig worden onderworpen. Hierbij staat de vrijheid van godsdienst opeens boven het recht. Het is zoals Lucretius al tweeduizend jaar geleden schreef: „Tot zoveel kwaad vermocht religie aan te zetten.”


Voorzitter van De Vrije Gedachte 2009-2015