Ook deeltijdstudenten pabo straks betaald voor de klas

Lerarentekort Het kabinet wil dat na zij-instromers ook deeltijdstudenten al tijdens hun studie betaald les mogen geven. De vakbond is „heel teleurgesteld”.

Foto iStock

Deeltijdstudenten aan de pabo mogen straks tijdens hun studie al betaald voor de klas staan. Met die maatregel wil het kabinet het oplopende lerarentekort in het basisonderwijs verkleinen, schrijven ministers van Onderwijs Arie Slob (CU) en Ingrid van Engelshoven (D66) in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees ook een reportage van NRC over het lerarentekort in het speciaal onderwijs

Het deeltijdtraject aan de pabo gaat daarmee meer lijken op het zij-instroomtraject. Zij-instromers zijn hoogopgeleiden die vanuit een ander beroep het onderwijs in gaan. Zij treden in dienst van een schoolbestuur terwijl ze hun lesbevoegdheid halen (geen pabo-diploma). Het ministerie bekostigt 160 van die trajecten per jaar, vorig jaar startten zestig mensen. Omdat zij-instromers direct voor de klas staan, worden alleen mensen met voldoende pedagogische vaardigheden toegelaten.

Toch zijn schoolbesturen huiverig om zij-instromers direct voor de klas te zetten, schrijven de ministers. Ze zetten er vaak een bevoegde leerkracht naast. Ook vanuit de Tweede Kamer klinkt geregeld kritiek op zij-instromers, omdat ze niet voldoende onderwijservaring zouden hebben.

Daarom is het besluit om ook deeltijdstudenten al voor de klas te zetten „niet lichtvaardig genomen”, zo schrijven de ministers. Alleen studenten die al een hbo- of wo-opleiding hebben afgerond, mogen als leraar aan de slag. Ook zullen andere voorwaarden gelden, die nog moeten worden bedacht. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan het halen van een minimum aantal studiepunten of het positief afronden van een stage.

600 fte

Lees ook: De oplossingen voor het lerarentekort zijn gemier in de marge

Volgens het ministerie kan de maatregel 600 fte op jaarbasis opleveren. Vorig jaar startten 829 mensen aan een deeltijdtraject op de pabo.

Het kabinet gaat ook gedeeltelijk de opleidingskosten betalen van jaarlijks vijftig onderwijsassistenten die leraar willen worden. Per assistent ontvangt een bestuur 20.000 euro.

De maatregelen komen bovenop eerder beleid om het lerarentekort op te lossen, zoals het subsidiëren van 160 zij-instroomtrajecten per jaar en het halveren van het collegegeld van lerarenopleidingen de eerste twee studiejaren.

Vakbond PO in actie is „heel teleurgesteld” over de Kamerbrief, schrijven ze op het Onderwijsblog van NRC. „In de gehele Kamerbrief komt het woord ‘salariskloof’ geen enkele keer voor. Dat blokkeert iedere reële, duurzame oplossing.”