In beeld

Droogte helpt luchtfotoarcheologen in het Verenigd Koninkrijk

De droogte van afgelopen zomer had een voordeel voor archeologen die met drones of vanuit vliegtuigen luchtfoto's maken: door de verschroeide graslanden werden opeens allerlei prehistorische structuren zichtbaar in het landschap. In Groot-Brittannië trokken archeologen er per helikopter of vliegtuigje opuit om deze nieuwe vondsten in kaart te brengen. Op de foto's in deze serie is een selectie te zien. Lees in dit artikel hoe ook in Nederland naar archeologische sporen in het landschap wordt gezocht.
De contouren van laat-prehistorische begrafenismonumentenen in een nederzetting in Oxfordshire. Door droogte kwamen ze aan het licht.
Historic England
Prehistorische omheining bij Somerset, met een ingang naar het oosten (te zien aan de bovenkant van de foto).
Photo Damian Grady/Historic England
Grafheuvel uit de Bronstijd in Derbyshire.
Emma Trevarthen/Historic England
Prehistorische nederzetting of begraafplaats in Suffolk. De twee cirkels in het midden zouden op huizen of grafheuvels kunnen duiden.
Damian Grady/Historic England
Recent ontdekte prehistorische boerderijen in Stogumber, Somerset. Dit zijn typische voorbeelden voor deze regio van boerderijen uit de Bronstijd of IJzertijd.
Damian Grady/Historic England
Tixall Hall in Staffordshire, met links een poortgebouw uit 1557, uit de tijd van Elizabeth I. De lichtgekleurde lijnen markeren de fundamenten van de verdwenen delen van Tixall Hall.
Emma Trevarthen/Historic England
Romeinse boerderij bij Bicton, Devon. In het midden stond mogelijk een boerderij, waar later velden en weilanden omheen kwamen. Vermoedelijk dateren de sporen uit de Romeinse tijd.
Damian Grady/Historic England
Sporen uit de IJzertijd, St Ive, Cornwall. De cirkels duiden op nederzettingen uit de IJzertijd. Dicht bij de buitenste greppel stonden ronde huizen.
Damian Grady/Historic England
Vier vierkante greppels markeren de locatie van grafheuvels uit de IJzertijd bij de Yorkshire Wolds.
Emma Trevarthen/Historic England
Deze twee lange rechthoekige afdrukken behoren tot de oudste monumenten in het Verenigd Koninkrijk: ze zijn tussen 3600 en 3000 voor Christus ontstaan.
Damian Grady/Historic England
De contouren van een prehistorisch dorp uit de Bronstijd of de IJzertijd in Cornwall. Het ontwerp is bijzonder, met twee concentrische greppels die worden verbonden door rechte greppels.
Damian Grady/Historic England