Brieven

Brieven 24/8/2018

Menzis (2)

Ondermijnt sociale zorg

Collega Marthe Voswinkel legt met zeer goede argumenten de vinger precies op de zere plek inzake het voornemen van zorgverzekeraar Menzis om bij de behandeling van depressies te vergoeden op basis van het behandelingsresultaat. Voswinkel toonde overtuigend aan dat het bij depressies niet mogelijk is resultaat eenvormig te definiëren. Menzis geeft er blijk van enig inzicht in karakter en beloop van depressies te ontberen.

Veel erger vind ik nog dat Menzis met dit wanbeleid één van de belangrijkste basisprincipes van de geneeskunde geheel buiten werking stelt. Het allerbelangrijkste principe waaraan een arts gebonden is, is om in de eerste plaats niet te schaden, het primum nil nocere principe. Het tweede evenzo belangrijke principe is dat de arts een inspanningsverplichting aan de patiënt heeft en geen resultaatverplichting. Het loslaten van dit basisprincipe zal leiden tot een stroom aan maatregelen die het sociale karakter van de Nederlandse zorg kunnen ondermijnen.

Organisaties die in hun mission statement ‘de patiënt centraal’ als leidend principe hebben, zijn meestal uit op iets anders.


Gepensioneerd arts

Correcties/aanvullingen

Hittegolf

In het artikel Zonnetje blijkt zon – toch niet zo leuk (28/7, p. 2-3) stond dat hittegolven eens in de twintig jaar voorkwamen in de vorige eeuw. Dat moet zijn: ruim een eeuw geleden, rond 1900.

Verduistering

In het artikel 81 jaar, geen strafblad en drie ton verduisterd (20/8, p. 11) wordt de vereniging van KNVB ereleden en bondsridders een vereniging van de KNVB genoemd. De vereniging krijgt financiële steun van de KNVB, maar maakt er geen onderdeel van uit.