Brieven

Brieven 23/8/2018

Zomergasten (2)

Einde aan vooroordelen

Wat Wilfred Takken schrijft over het interview met Pieter Waterdrinker (Russen zijn emotioneel, een Mediterraan volk, 20/8) in Zomergasten kan ik alleen maar onderschrijven. Ik hoop van ganser harte dat de meeslepende verhalen over Rusland waarop de schrijver de kijkers trakteerde een einde maken aan de vele vooroordelen die bij velen onder ons nog steeds bestaan over dit land en zijn bewoners. En wie weet heeft de gedrevenheid van de schrijver mensen er inmiddels toe aangezet om voortaan goede boeken te gaan lezen, Russische romans bijvoorbeeld.

Misbruikschandaal

Nuances bij het celibaat

Enkele kleine opmerkingen over de brief van de heer Hoksbergen, die de Katholieke Kerk aanraadt het celibaat af te schaffen (21/8). Het was niet een paus die zei dat het beter is te trouwen dan te branden, maar Paulus in de Eerste Brief aan de Korinthiërs. Het celibaat vond Paulus overigens te prefereren boven het huwelijk, maar hij vond dat niet iedereen daaraan kon voldoen. Het celibaat voor katholieke priesters is pas sinds de twaalfde eeuw verplicht, niet sinds de zesde zoals Hoksbergen meent. Wel heeft hij gelijk dat sommige pausen kinderen hadden: onze prins Carlos en prinses Margarita stammen af van paus Paulus III. Hoksbergen denkt verder dat priesters zich aan kinderen (meestal jongens) vergrijpen omdat ze niet aan vrouwen mogen komen. Het is echter ook denkbaar dat mensen met pedofiele neigingen zich relatief vaak tot het priesterschap aangetrokken voelen.

Kamernood

Het vel over de oren

Het academisch jaar begint weer, dus zien we artikelen over de sterke groei van de Nederlandse universiteiten. Het zou de indruk kunnen wekken dat het goed gaat. Het artikel ‘Na het tentenkamp is de student al blij met een logeerplek’ (20/8) toont ons een van de schaduwkanten. Studenten zijn overgeleverd aan louche huisjesmelkers die hun het vel over de oren halen. En maar glossy folders drukken over studeren aan een top-100-universiteit. Politici willen dat onze universiteiten top zijn, maar ook goedkoop en onbeperkt toegankelijk. De hoop is dat het tot de makers van ranglijsten doordringt dat betaalbare huisvesting een belangrijk criterium van de beoordeling zou moeten zijn. Buitenlandse topuniversiteiten dwingen studenten om in elk geval het eerste jaar op campus te wonen. Weg van het gepamper, op eigen benen. In Nederland zit een groot deel van de studenten thuis bij de ouders. Gemiste kans in de ontwikkeling. Zo gauw onze universiteiten uit de top-100 vallen omdat ze de Bildung aan de NS en huisjesmelkers overlaten, bestaat een kans dat de prioriteiten verlegd worden.

Opvang bij opa/oma

Alleen bij narigheid

Geweldig artikel van Rosanne Hertzberger (Beste Eva Jinek, geloof niet in de sprookjes, 18/8). Alleen de opvang door grootouders stoort me. Toen ik kleinkinderen kreeg had ik een baan. Als volwassen kinderen voor nageslacht kiezen regelen ze hun zaken zelf zonder terug te vallen op hun ouders. Alleen bij problemen of narigheid blijf je achter je kinderen staan voor hulp, advies of financiële steun. Het is te gemakkelijk om je ouders met de opvang van je kinderen op te zadelen en dan te denken dat je het zo goed voor elkaar hebt. Pak grootouders hun rol niet af door daar opvoeders van te maken. En laat de grootouders hun eigen pensioenleven kiezen.

Maarten van der Weijden

Karakter tonen

Ik stoor me een beetje aan het thema ‘lijden’ dat op de prestatie van Maarten van der Weijden wordt geplakt en dat zou moeten verklaren waardoor wij allemaal geroerd zijn. Ik was geroerd, inderdaad, maar niet door zijn lijden. Er is iets anders dat ik in hem bewonder: flinkheid, iets willen (geld voor onderzoek), daarbij niet naar een ander wijzen maar zelf een oplossing zoeken (zwemmen). Beginnen en doorgaan zonder te piepen en onderkennen wanneer je je grens hebt bereikt. Samen te vatten in het begrip ‘karakter tonen’. En dat sprak me aan.