VS verlengen levensduur vervuilende kolencentrales

Broeikasgas Een nieuwe milieurichtlijn geeft Amerikaanse staten de vrijheid soepel om te gaan met de uitstoot van kolencentrales.

De regering Trump geeft verouderde, vervuilende kolencentrales verlenging van levensduur. Dat staat in de nieuwe energierichtlijn die het Amerikaanse milieuagentschap EPA dinsdag heeft uitgevaardigd ter vervanging van Obama’s Clean Power Plan (CPP). Met de publicatie van de richtlijn Affordable Clean Energy (ACE) gaf het Witte Huis dinsdag verder gevolg aan Trumps belofte om Obama’s klimaatbeleid terzijde te schuiven en de „oorlog tegen kolen” te beëindigen.

De nieuwe regeling, die na een inspraakperiode van zestig dagen ingaat, geeft staten vrijheid naar eigen inzicht de uitstoot van broeikasgassen door bestaande kolencentrales in te perken – zoals een wet uit 1970 voorschrijft. Staten kunnen ook complete ontheffing van de verplichting vragen als centrales failliet dreigen te gaan.

Met het Clean Power Plan wilde Obama in 2015 de uitstoot van vervuilende kolencentrales strikt aan banden leggen, om zo de energiesector te dwingen de omslag naar duurzaam te maken – doel was een reductie van broeikasgassen in 2030 van 32 procent beneden het niveau van 2005.

Trump heeft zijn presidentschap juist verbonden aan het vooruithelpen van de zieltogende kolensector en het deel van zijn electoraat dat uit ‘vergeten’ mijnwerkers bestaat. Tijdens een campagnebijeenkomst vorige week zei hij dat windmolens gevoelig zijn voor bombardementen, en: „Wat gebeurt er als de wind niet waait?”

Obama’s plan trad nooit in werking. Een rechter riep het een halt toe nadat Republikeinse staten en de kolensector rechtszaken aanspanden. Maar ook zonder het CPP begon de uitstoot van CO2 in de VS te dalen, doordat vooral schaliegas en schone energiebronnen als zon en wind snel veel rendabeler werden. Sinds 2010 sloot 40 procent van de kolencentrales.

Het voorstel van de regering-Trump zal die dalende trend niet keren, maar wel vertragen. Rond 2030 zou de uitstoot van CO2 tussen de 0,7 en 1,5 procentpunt lager liggen dan zonder ingrijpen.

De stijgende trend van de uitstoot van andere schadelijke stoffen die met het CPP zou zijn gekeerd, zet onder Trumps ACE juist volop door. In de technische toelichting bij het plan spreekt het EPA van „onvermijdelijke” effecten van meer zieken en tussen 470 en 1.400 doden door luchtwegaandoeningen per jaar. Daar staan volgens de EPA dalende energiekosten en miljardenbesparing voor landelijke overheid en bedrijfsleven tegenover.

Te verwachten valt dat ook Trumps energie- en klimaatplan, net als CPP, op een vloed van rechtszaken zal stuiten, zoals van milieugroeperingen en Democratische staten als Californië.

In de aanloop naar de tussentijdse congresverkiezingen zou Trump dinsdagavond een rally houden in kolenstaat West-Virginia om de Republikeinse Senaatskandidaat Patrick Morrisey te steunen. Dinsdag twitterde hij: „Ik heb zoveel voor West Virginia gedaan […] SCHONE KOLEN!”

Trump en de Fed pagina E2