CBS

Jonge mannen gaan eerder in Delft studeren, vrouwen in Utrecht en Leiden

Wie gaat studeren, verhuist vaak naar de gemeente van zijn of haar hbo of universiteit. Maar niet elke stad is bij studerende mannen en vrouwen gelijkelijk in trek. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zocht uit waar de meeste jonge Nederlanders wonen en keek naar de man-vrouwverhouding. Vooral in steden met hbo of universiteit wonen volgens het CBS relatief veel vrouwen van 20 tot 25 jaar. Met name in Utrecht, Leiden en Maastricht hebben ze de overhand. Utrecht spant de kroon: op elke honderd vrouwen uit die leeftijdsgroep zijn er 73 mannen. In Leiden is die verdeling 74 mannen op 100 vrouwen, in Maastricht 76. CBS-hoofdonderzoeker Peter Hein van Mulligen schrijft de oververtegenwoordiging van vrouwen in Utrecht en Leiden toe aan de faculteiten geesteswetenschappen daar. In Delft en Eindhoven, steden met een technische universiteit, wonen relatief veel meer jonge mannen. Volgens het CBS komt dat doordat vrouwen minder voor een techniekopleiding kiezen. In Delft wonen op 170 jonge mannen 100 jonge vrouwen. Nederland telt een miljoen 20- tot 25-jarigen; vrouwen zijn nipt in de meerderheid. (NRC)