Brieven

Brieven 22/8/2018

Elco Brinkman

Politicus én lobbyist

De vertrekkende CDA-senator Elco Brinkman heeft een les geleerd van de liberale staatsman Thorbecke: politiek hoort over het algemeen belang te gaan en niet toe te geven aan cliëntelisme (‘Politieke afspraken zijn nu flinterdun’, 18/8). Brinkman mist dat in Den Haag, zegt hij. Dat klinkt mij als muziek in de oren, zeker nu de regering van liberaal Mark Rutte zonder enig argument multinationals belastingvrijstelling wil geven. Er staat helaas niet bij dat uitgerekend Brinkman kampioen bijbanen was bij organisaties en bedrijven die er veel voor over hebben om toegang tot de politiek te krijgen om via hem hun belangen veilig te stellen. Het is mij een raadsel wat dat met het algemeen belang te maken heeft.

Genetische code tarwe

Goed voor de winst

Het is natuurlijk prachtig dat dertien jaar monnikenwerk de code van ons brood heeft opgeleverd (De code van ons brood, 17/8). De bedrijven, die de zaden maken met hogere opbrengsten zullen er zeker veel winst mee maken. Maar de mensen met te weinig eten zal het niet bereiken. Zij wonen op het platteland, in de townships van de grote steden of in conflictgebieden. De arme boeren zijn te arm om het zaad te kopen; ook alle arme mensen kunnen het niet kopen. Het is een waanidee dat de grote voedselbedrijven in het Westen het voedselvraagstuk in het arme deel van de wereld zullen oplossen. Het doel van grote bedrijven is winst maken. Octrooien vestigen, monopolieposities verkrijgen, handelsregels in hun voordeel veranderen, alles opdat hun winst verder stijgt. Honger oplossen is geen bedrijfsdoel. Wel een reclameslogan.

De Waard-tenten

Onrendabel: leven lang

Zitten kampeerders nog wel te wachten op de stevige tenten van De Waard (De Waard blijft wedijveren met wegwerptentjes, 17/8)? Dat is net zoiets als vragen: wil men dat nog wel, een degelijke, zelfgemaakte zeilboot? Of een goede, handgebouwde viool? Ja, dat wil men nog, misschien meer dan ooit. In deze tijden van hernieuwde aandacht voor duurzaamheid, vakmanschap en kwaliteit en buitenleven is een De Waard-tent het summum. Het is de Volvo van de tentenwereld. Het is glamping avant la lettre. Het is ook een statussymbool: eigenaren van De Waard-tenten zijn ‘goed volk’. Het enige probleem is dat het in het huidige economische systeem niet rendabel is om dingen te maken die een leven lang meegaan. Waarvan akte: ik schrijf dit in een De Waard-tent uit 1978, kamperend aan een bergriviertje in Noord-Portugal.

Leren lezen

Bibliotheken doen veel

Ted van Lieshout maakt zich zorgen over de lees- en schrijfvaardigheid van kinderen: Voer een leesplicht in! (11/8). Ik stem enthousiast in met de suggesties die hij doet om lezen leuk te maken. Toch knaagt er iets. Van Lieshout stelt dat de bibliotheek alleen nog populaire titels biedt en zich voorbereidt op een wereld zonder geschreven tekst. Wat jammer dat hij niet noemt hoe hard bibliotheekmedewerkers werken aan het bevorderen van de leesvaardigheid van kinderen. Dankzij hen bieden we in ons netwerk van 42 bibliotheken in de provincie Groningen dienstverlening aan nagenoeg alle scholen en instellingen voor kinderopvang. 131 locaties doen mee met het programma De Bibliotheek op school. Daar verzorgen we collecties kinderboeken, scholing voor leerkrachten en het hele jaar door (voor)leesprojecten. Van Lieshout: wees welkom om dit te zien en mee te maken!


bestuurder Biblionet Groningen

Correcties/aanvullingen

Terawattuur

In het artikel ‘In 2030 zie je vanuit elk open veld 988 windmolens’ (21/8, p. 7) staat dat één terawattuur het verbruik is van een stad als Den Bosch in één uur. Het gaat om het verbruik van zo’n stad in een jaar.

Sander van der Stok

Bij het artikel Psychedelica vragen regulering, geen verbod (20/8, p. 18) stond een van de twee auteurs abusievelijk als Casper van der Stok vermeld. Dit moet zijn: Sander van der Stok.