Studentenvakbond: duizenden studenten betalen meer huur dan toegestaan

Volgens de LSVb zijn de studenten die te veel huur betalen ruim 100 euro meer kwijt per maand dan wettelijk is toegestaan. In Amsterdam is dat zelfs 180 euro.

Foto Getty Images

Nog steeds betalen duizenden studenten te veel voor hun kamer. Uit onderzoek naar de kamerprijzen in 2017 door de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) blijkt dinsdag dat 70,8 procent van de bijna 12.000 respondenten meer geld voor zijn of haar kamer betaalt dan wettelijk is toegestaan.

De LSVb baseert zijn cijfers op de gegevens die studenten hebben ingevuld op de website Check Je Kamer, waar je kunt checken of je te veel betaalt. De gemiddelde huurprijs die de studenten invulden lag op 351,21 euro.

De wettelijk toegestane huurprijs voor die kamers lag echter 55 euro lager, op 296,23 euro. De overheid bepaalt jaarlijks de maximale huurprijs per woonruimte aan de hand van een puntensysteem. Dit wordt de puntenhuur genoemd.

De studenten die meer dan de puntenhuur betalen zijn zelfs 104,45 euro per maand te veel kwijt. Met dat bedrag zou de student de helft van zijn of haar jaarlijkse collegegeld kunnen betalen, schrijft de LSVb in zijn onderzoek.

Steekproef

De LSVb is zich ervan bewust dat de steekproef niet aselect is; veel studenten die naar www.checkjekamer.nl gaan zetten al vraagtekens bij hun huurprijs. “Maar het is in ieder geval duidelijk dat er een probleem is en dat is toch het doel van ons onderzoek”, zegt LSVb-vicevoorzitter Carline van Breugel. “Dat zoveel mensen moeite doen om zo’n check in te vullen, laat zien dat het probleem heel erg speelt.” In 2017 vulden zo’n 14.000 mensen de vragenlijst in op checkjekamer.nl, ruim twee keer zoveel als in 2016. Van die 14.000 respondenten waren ongeveer 12.000 student.

Van de respondenten gaf 71,5 procent aan te huren bij een particuliere verhuurder, terwijl volgens kenniscentrum studentenhuisvesting Kences 44 procent van de uitwonende studenten bij een particuliere verhuurder huurt, en 40 procent bij een woningcorporatie. Het verschil zou verklaard kunnen worden doordat studenten die bij wonincorporaties huren minder snel twijfelen aan hun huurprijs, schrijft de LSVb.

Particuliere verhuurders boosdoeners

Vooral bij particuliere verhuurders wordt het vaakst te veel huur gevraagd, bij bijna 76 procent van de respondenten. Bij woningcorporaties is dit zo’n 63 procent, bij studentencorporaties 55 procent. Dat ook corporaties te veel huur kunnen vragen, komt omdat niet wordt gehandhaafd, zegt Van Breugel. “Zij zien daar een kans.”

Nieuwe studenten zoeken naarstig naar een kamer. De woningnood is groot. In Wageningen is een tijdelijk tentenkamp ingericht

Een woordvoerder van Aedes, de koepelorganisatie voor woningcorporaties, zegt “geen verklaring” te hebben voor het feit dat corporaties meer huur vragen dan toegestaan. “Iedere corporatie bepaalt haar eigen huurprijsbeleid.” Het “uitgangspunt” van alle corporaties is de puntenhuur, zegt de woordvoerder. “Daarboven kan de huurder zich richten tot de huurcommissie.”

Maar zo’n zaak bij de huurcommissie “kan maanden duren”, zegt LSVb-vicevoorzitter Van Breugel. “Om nog maar niet te spreken over de intimidatie van verhuurders als ze een zaak beginnen.” Van Breugel vindt het raar dat studenten hier zelf achteraan moeten en zou graag zien dat de overheid gaat handhaven en boetes gaat uitdelen. “Maar niemand die er wat aan doet.”

Ook zijn het de particuliere verhuurders die het verst over de maximale huurprijs heengaan. De gemiddelde huurprijs ligt 67,47 euro per maand hoger dan de puntenhuur. Bij woningcorporaties is dat 31,07 euro hoger en bij studentencorporaties 13,30 euro. Bij corporaties wonen studenten gemiddeld ook twee vierkante meter ruimer (bijna 19 vierkante meter) dan bij particuliere verhuurders, volgens de LSVb.

Amsterdam

De verschillen per stad zijn groot. Amsterdam is niet verrassend de duurste stad met een gemiddelde kale huurprijs van 463 euro per maand, 143 euro hoger dan de gemiddelde puntenhuur. De nummer twee, Utrecht, heeft studentenkamers die gemiddeld 87 euro te duur zijn. In Amsterdam betaalde 84 procent van de respondenten te veel huur, zij betaalden gemiddeld 182 euro meer dan de puntenhuur.

Overigens kwam kamerverhuursite Kamernet onlangs met eigen cijfers over de huurprijzen. In 2018 lag de maandelijkse huur van de gemiddelde studentenkamer voor het eerst op meer dan 400 euro (403 euro), een stijging van 4,7 procent ten opzichte van 2017. In Amsterdam stegen de kamerprijzen met 4,9 procent naar 571 euro. Dat is wel inclusief gas, water en elektriciteit.

Enschede valt positief op: daar betalen studenten gemiddeld minder dan de wettelijk vastgestelde maximale huur. Gemiddeld betalen ze hier 284 euro voor een kamer, tien euro minder dan de puntenhuur. Kamers zijn er wel klein: iets meer dan 16 vierkante meter, vergeleken met 17,5 vierkante meter landelijk.

De LSVb doet dit onderzoek sinds 2009. De gemiddelde huurprijs steeg sindsdien met zo’n 80 euro. De afwijking van de puntenhuur is niet sterk gestegen met voorgaande jaren: in 2017 zo’n 55 euro, net als in 2014 en 2016. In 2015 was een gemiddelde kamer ruim 58 euro duurder dan de puntenhuur. Ook het aandeel studenten dat te veel betaalde daalde de afgelopen jaren licht.