Brieven

Brieven

Zeven jaar geleden werd in deze krant een brief van mij gepubliceerd waarbij ik reageerde op de misstanden in de katholieke kerk. Naar aanleiding van het nieuwe rapport omtrent de omvangrijke kindermishandeling in de VS (Ook in Pennsylvania dekte de kerk misbruik toe, 15/8), las ik deze brief nog eens door. Er is, zoals ik ook toen al vreesde, helemaal niets veranderd. Deze kerk gaat gewoon zijn gang, beschermt willens en wetens zijn eigen misdadigers en houdt iedereen structureel aan het lijntje. De omgeving, waaronder politie en justitie, kijkt eerbiedig weg, om dan, na jaren, vast te kunnen stellen dat de gevallen van kindermisbruik en uitbuiting helaas waar maar verjaard zijn. Probleem opgelost! Nou ja, opgelost voor de katholieke kerk dan. Voor de slachtoffers is dit alles een extreem uitzichtloze en bittere realiteit. Om moedeloos van te worden. Wanneer grijpt justitie in om deze voortslepende ellende een halt toe te roepen? Wanneer gaat justitie de katholieke kerk eens beschouwen als een verdachte organisatie, om vervolgens tijdig binnen te kunnen vallen, de administratie in beslag te nemen en deze, aan de hand van getuigenverklaringen en forensisch onderzoek, grondig door te lichten, medewerkers te ondervragen en zo nodig te vervolgen en aan te sturen op ontbinding van de hele organisatie? Net zoals bijvoorbeeld met een motorclub gebeurt.