Brieven

Brieven 20/8/2018

Lege kerken

Wij leven zonder plan

Floor Rusman (Column, p. 2, 16/8) doet zichzelf en andere ongelovigen tekort als ze schrijft: „Zelfrelativering is lastig voor ongelovigen: het inzicht dat wij ook maar een toevallig mensje zijn, een van zeer velen, en dat het leven voor een groot deel afhangt van willekeur.” Het tegenovergestelde is waar: juist gelovigen menen dat zij ‘speciaal zijn’, dat er ergens iemand zit die een gewichtig plan met ze heeft, die oplet of ze wel aanbidden, wat ze in hun mond steken of wat ze op hun hoofd zetten. Als ongelovige zie ik mezelf juist als een minuscuul radartje in een cyclus van miljoenen jaren binnen een oneindig heelal. Leidt gegarandeerd tot zelfrelativering! Ongeloof is niet hetzelfde als ‘de mens zien als maat van alle dingen’: het is simpelweg afstand nemen van een verzonnen verzameling goden en religies.

Transgender

Yes, ik ben een stom wijf

Sophie Schers, beleidsmedewerker Transgender Netwerk Nederland, moet stilletjes juichen als ze de conducteur „beste reizigers” hoort zeggen (Brieven, 16/8). Zelf ga ik als man door het leven, maar voel me meer vrouw. Je kunt me geen groter compliment geven dan me met ‘mevrouw’ aan te spreken. Onlangs zat ik als mijn alter ego Annette in de auto en blijkbaar wekte ik de ergernis van een bouwvakker in een busje. Even later stond hij naast me bij het stoplicht. Hij draaide zijn raampje open en riep: „Je moet doorrijden stom wijf.” Mijn dag kon niet meer stuk.

Morandi-brug

Geen zorgen voor NL

„Onderhoud is nu eenmaal minder groots en wonderbaarlijk dan de realisatie van een Groot Werk”, schreef oud-Italië-correspondent Bas Mesters over de ingestorte Morandi-brug (Opinie, 16/8). Aan het slot vraagt hij zich af hoe de bouwkundige wonderen in Rotterdam er over zestig jaar bij staan. Een mooi verhalend stuk, maar die laatste opmerking is te gemakkelijk gemaakt. Research had aan het licht kunnen brengen dat grote (infrastructurele) bouwwerken het laatste decennium voornamelijk volgens het DBFMO-principe zijn aanbesteed. De ontwerpend (D) en tegelijkertijd bouwende (B) partij is in een dergelijke contractvorm tevens verantwoordelijk voor het onderhoud (Maintenance: M) voor vaak een periode van ten minste dertig jaar. Bij de gehanteerde meervoudige selecties voor dit soort projecten ligt in de ontwerpen van de gegadigden de nadruk allereerst op de onderhouds- en exploitatiekosten over de volledige termijn en vaak pas in tweede instantie bij een esthetisch ontwerp. Het onderhoud van een brug of gebouw wordt tegenwoordig aan de tekentafel al gepland.


Architect

Capitulatie Japan

Vergeten slachtoffers

Met grote waardering uw Commentaar gelezen (Herdenken moet hand in hand gaan met erkenning van fouten, 15/8). Graag wil ik ook de aandacht vestigen op een nooit genoemde groep slachtoffers van de Japanners, niet door krijgshandelingen, in dwangarbeiders- of burgerkampen, maar van de Kempeitai, de geheime militaire politie. Het waren militairen en burgers uit alle Indische groeperingen, Nederlanders, Indo’s, Chinezen en ook ‘inlanders’, die bij de geringste verdenking aan onbeschrijfelijke martelingen en uithongering onderworpen zijn geweest. Weinigen overleefden de Kempeitai. Hoeveel slachtoffers ze maakten, is niet bekend. Andere inlandse slachtoffers, inderdaad ook Nederlandse onderdanen, waren de door Soekarno aan de Japanners uitgeleverde dwangarbeiders, romoesja’s. Ook na 15 augustus zijn veel inlanders die waarschijnlijk liever Nederlands onderdaan bleven door de door Soekarno c.s. opgehitste jongeren, de pemoeda’s, vaak op gruwelijke wijze vermoord. Hierbij waren ook onze voormalige trouwe huisbedienden die allen door hun landgenoten zijn onthoofd zoals hun kinderen ons jaren later vertelden.

Correcties/Aanvullingen

De Laatste Bladzijde

Tot onze spijt is in de rubriek De Laatste Bladzijde de verkeerde versie van de necrologie van Constantijn van Nispen afgedrukt, met daarin een aantal feitelijke onjuistheden (Constantijn leefde van piek naar piek, 18/8, p.25). De juiste versie is te lezen via nrch.nl/6pac