Droogtemonitor

Watertekort blijft aanhouden

Nederland kampt nog steeds met een watertekort, meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling in de droogtemonitor van donderdag. Het neerslagtekort is teruggelopen tot 294 millimeter, maar zal naar verwachting de komende twee weken weer toenemen tot 305 mm omdat het volgens het KNMI weinig zal gaan regenen. Droogtemaatregelen, zoals het inzetten van extra pompen om het waterpeil op bepaalde plekken op niveau te houden, blijven daarom ook van kracht. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waarschuwt dat de problemen voor natuur, scheepvaart en landbouw, „zeker nog niet voorbij” zijn. (NRC)