De nieuwe generatie dichters verdient gelezen te worden

Zomer! Tijd voor het uitvoeren van goede leesvoornemens. Deze week: gedichten.

Terwijl een miljoen Nederlandstaligen weleens een gedicht schrijven, wordt er steeds minder poëzie gelezen. Goed voornemen: lees een dichtbundel. En dan liefst van een jonge dichter, de generatie geboren ná 1990 blinkt de afgelopen jaren uit met mooi en vernieuwend werk. Ze laten zien dat originaliteit en innovatie prima gepaard kunnen gaan met verstaanbaarheid én engagement.

Neem Marieke Lucas Rijneveld (1991) in Kalfsvlies. Haar metaforiek valt op, waarin „thuis geen / plek is maar een welbevinden” en „voeten eeuwig in de vorm van een startblok gevouwen” zijn. Een dichter bij wie het ongemak en unheimische altijd de kop opsteken, in o zo mooie gedaanten. Lees Rijnevelds paginabrede dichtregels hardop en voel wat een strijdbaar ritme er door de tekst buldert.

De Vlaamse Charlotte Van den Broeck (1991) verkent in Kameleon de verschillende identiteiten die men gedurende een levensloop aanneemt. We ontmoeten een moeder die „onbeslapen lakens” en „de tabaksgeur in de jas van je grootvader met keelkanker” in de wastrommel doet – en pas durft te huilen als die lawaaiig draait. Nachtroer focust op teloorgaande relaties, met even mooi taalwerk als „niemand strijkt de hemden meer of de man eronder”.

Waarom zouden we poëzie lezen? Ingmar Heytze legt het je uit.

Engagement en politiek-sociaal onbehagen vinden we in Kwaad Gesternte van Hannah van Binsbergen (1993), die de belevingswereld van huidige twintigers in versvorm vat. Kritiek op het onrecht van het marktkapitalisme („De laatste zinnen van het communistisch manifest / raken me nog evenveel als toen ik dertien was”) wisselt ze moeiteloos af met problemen die jongeren ervaren rond verwachtingen, oordelen en identiteit („Je moest niet lachen toen je viel voor iemand zonder hart / hoe vaak je ook beweert dat het een grap was”).

Voor wie meer verlangt: in zijn bloemlezing uit 2016 ordent samensteller Ilja Pfeijffer dichters op geboortejaar. Achterstevoren lezen dus.

Begin hiermee: Kalfsvlies, Marieke Lucas Rijneveld | Kameleon, Charlotte Van den Broeck | Kwaad gesternte, Hannah van Binsbergen