Opvanglocaties overlastgevende asielzoekers onderbezet

Tot en met mei zaten er maar 36 overlastgevers in de twee opvanglocaties, terwijl die plaats bieden aan honderd vluchtelingen.

Een slaapvertrek in de opvanglocatie in Hoogeveen.
Een slaapvertrek in de opvanglocatie in Hoogeveen. Foto Kees van de Veen

Er wordt maar mondjesmaat gebruikgemaakt van de twee opvanglocaties voor asielzoekers die overlast veroorzaken. Sinds de ‘extra begeleiding en toezichtlocaties’ (ebtl’s) in Amsterdam en Hoogeveen openden zijn pas 36 van de in totaal 100 plaatsen gevuld.

Dat achterhaalde de Volkskrant door middel van een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Daaruit kwam ook naar voren dat er vorig jaar 1,2 miljoen euro is gestoken in de opvanghuizen. Omdat de ebtl’s vorig jaar maar één maand open waren en er toen ook maar zeven mensen geplaatst zaten komt dat, zo rekent de krant voor, neer op 177 duizend euro per vluchteling. Dat geld ging onder meer naar het geschikt maken van het gebouw waar in Amsterdam de opvang plaatsvindt.

In aanmerking voor een plek in een ebtl komen mensen die zich in de reguliere opvang agressief hebben gedragen, zich schuldig hebben gemaakt aan vernieling, intimidatie en discriminatie van bijvoorbeeld homoseksuele asielzoekers.

Testfase

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) geeft aan dat dit bedrag vooraf begroot is. Het COA legde vorig jaar het verzoek voor de opening van de locaties neer bij de gemeenten Amsterdam en Hoogeveen. Een woordvoerder noemt vluchtelingen die in aanmerking komen voor plaatsing in een ebtl een “nogal in het oog springende groep”. De relatief lage bezetting komt doordat het project in proefvorm is begonnen.

Met Hoogeveen en Amsterdam is afgesproken met een beperkt aantal overlastgevers in de ebtl’s te beginnen om te zien of alles naar behoren verliep. Inmiddels huisvesten beide locaties meer overlastgevers, verzekert de woordvoerder. Om hoeveel mensen het gaat kan de woordvoerder niet zeggen. Verantwoordelijk staatssecretaris van Immigratie Mark Harbers stuurt daarover eerst een rapportage naar de Tweede Kamer. Die komt na de zomer.

Strengere maatregelen

Lang niet alle overlastgevers komen in aanmerking voor plaatsing in een ebtl. Zo komt er overlast voor die door personeel van reguliere asielzoekerscentra behandeld kan worden, maar komt het volgens de woordvoerder ook voor dat oproerkraaiers aan de politie worden overgedragen. Personen die in een ebtl worden geplaatst vallen als het ware tussen die twee groepen in.

Vorige maand pleiten de burgemeesters van Oisterwijk (Noord-Brabant), Westerwolde (Groningen) en Weert (Limburg) tegenover NRC voor strengere maatregelen tegen overlastgevende asielzoekers.

Een verblijf in een ebtl duurt ten minste twaalf weken. Vreemdelingen volgen daarin een verplicht programma, naar model van de reclassering. Een verblijf kan verlengd worden, vluchtelingen kunnen ook teruggestuurd worden naar de reguliere opvang.

Die terugtocht gebeurt zonder begeleiding. Opmerkelijk is dat van de 36 personen die tot nu toe in een ebtl zaten, er tien “met onbekende bestemming” vertrokken. Dat houdt over het algemeen in dat ze de illegaliteit in zijn gegaan.